Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Anne-Gry Rønning Moe Om forfatteren
Artikkel

Natt til 1. mai kl 03 30 ble det brudd i årets lønnsforhandlinger mellom Oslo kommune og Akademikerne.

Etter vanskelige forhandlinger fant Akademikerne det nødvendig å bryte, med bakgrunn i at kommunen la frem sitt eneste og siste tilbud som betydde et nulloppgjør for alle ansatte i Oslo kommune.

Det eneste elementet som kunne ha snev av økonomi i tilbudet, var en reforhandlingsklausul som sikret partene en rett til å gjenoppta forhandlingene i januar/februar 2004 dersom lønnsavviket mellom de ansatte i Oslo kommune og de ansatte (arbeidere og funksjonærer) i NHO-området var større en 0,1 %.

Selv om Akademikerne mente at dette nye prinsippet om en kobling opp mot ansatte i NHO-området var svært interessant, valgte man likevel å bryte.

At et tilsvarende tilbud ble akseptert av Akademikerne i statlig sektor, var blant annet fordi de ansatte i staten, på grunn av lønnsoverhenget fra i fjor, var sikret en større lønnsvekst enn i Oslo kommune.

De ansatte i statlig og kommunal sektor er på grunn av overhenget sikret en lønnnsvekst på mellom 4 og 4,5 %, mens de ansatte i Oslo kommune kun vil være sikret en lønnsvekst på omlag 3,5 %.

Dette avviket mente Akademikerne var for stort, og at det ikke gagner Oslo kommune muligheter til å rekruttere og beholde den nødvendige kvalifiserte arbeidskraft den trenger for å sikre innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Mekling i lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet fredag 9. mai.

Anbefalte artikler