Artikkel

Antall medlemmer av Dnlf 1886 – 2003, leger og medisinstudenter

Leger

Medisinstudenter

1886

462

1890

492

1895

610

1900

852

1905

979

1910

1 077

1915

1 080

1920

1 103

1926

1 317

1930

1 530

1935

1 898

1940

2 264

1945

2 332

1950

2 968

1955

3 525

1960

3 808

1961

3 897

1962

3 970

1963

4 091

1964

4 271

1965

4 372

1966

4 513

1967

4 662

1968

4 720

1969

4 901

1970

5 126

1971

5 352

1972

5 784

1973

5 911

1974

6 290

1975

6 495

1976

6 782

1977

7 275

1978

7 430

1979

7 840

1980

8 178

1981

8 538

1982

8 913

1983

9 383

1984

9 742

1985

10 134

1986

10 429

1987

11 160

1 037

1988

11 458

1989

11 766

1 141

1990

11 854

1 397

1991

12 265

1 479

1992

12 660

1 664

1993

13 015

1 819

1994

13 396

1 976

1995

13 775

2 147

1996

14 138

2 305

1997

14 490

2 528

1998

14 951

2 673

1999

15 547

2 820

2000

16 030

2 872

2001

16 732

3 395

2002

17 202

3 375

2003

17 755

3 539

Tallene for årene 1991 – 99 gjelder per mai måned.

For 2000 – 02 gjelder tallene per 1. februar.

For 2003 gjelder tallene per 5. mai.

Tallene inkluderer alderspensjonister og medlemmer i utlandet, og er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for antall leger i andre utgaver av Legefakta.

Antall medlemmer totalt i Den norske lægeforening etter avdeling per 1.1. 1953 og per 18.3. 2003, samt økning i prosent

Avdeling

1953

2003

% økning

Østfold

110

773

603

Akershus

83

1 456

1 654

Oslo

619

4 113

564

Hedmark

91

596

555

Oppland

77

569

639

Buskerud¹

97

745

668

Vestfold

78

668

756

Telemark

86

539

527

Aust-Agder

43

326

658

Vest-Agder

66

532

706

Rogaland²

117

1 060

806

Hordaland³

169

1 751

936

Sogn og Fjordane

32

305

853

Møre og Romsdal

78

727

832

Sør-Trøndelag⁴

100

1 081

981

Nord-Trøndelag

42

361

860

Nordland

86

703

817

Troms

45

779

1 631

Finnmark

21

204

871

Yngre legers forening⁵

1 150

(5 018)

336

Totalt i Norge

3 190

17 308

443

Utland

135

409

303

Totalt legemedlemmer

3 325

17 717

433

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

3 500

Totalt Dnlf

3 325

21 217

538

¹ I 1953, i Buskerud avdeling 59 og i Drammen avdeling 38

² I 1953, i Rogaland avdeling 61 og i Stavanger avdeling 56

³ I 1953, i Hordaland avdeling 61 og i Bergen avdeling 108

⁴ I 1953, i Sør-Trøndelag avdeling 37 og i Trondhjem avdeling 63

⁵ Endret status fra avdeling til yrkesforening 1.1. 1994. Medlemstallet er derfor med i summeringen for 1953, men ikke for 2003.

Kilder: Årbok for Den norske lægeforening 1953 side 23 og Den norske lægeforenings medlemsregister 2003.

Anbefalte artikler