Hoftebeskyttere uten effekt?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Innføring av hoftebeskyttere fører ikke til færre lårhalsbrudd hos eldre institusjonsboende pasienter.

Foto Norsk Osteoporoseforening

Hoftebeskyttere har vært markedsført som det eneste ikke-medikamentelle tiltak mot lårhalsbrudd med dokumentert effekt, og anbefales ofte til eldre med lav beintetthet og økt bruddrisiko. I Norge kan hoftebeskyttere skrives ut på blå resept.

En ny, randomisert studie med nesten 600 pasienter viser imidlertid ingen frakturforebyggende effekt av hoftebeskyttere. Pasientene hadde lav beintetthet og økt fallrisiko, og alle bodde i institusjon. Hoftebeskyttere ble delt ut til en tilfeldig halvpart av deltakerne, sammen med skriftlig og muntlig instruksjon om bruk. Alle pasientene ble fulgt i minst ett år.

Det viste seg at forekomsten av lårhalsbrudd var ens i de to gruppene, med henholdsvis 18 og 20 tilfeller. Bare fire i gruppen som brukte beskyttere hadde denne på da bruddet skjedde. Likeledes var det bare én av fire pasienter som brukte beskytterne om natten, selv om betydningen av døgnkontinuerlig bruk var vektlagt i informasjonen.

– Resultatene stemmer godt med vår kliniske erfaring, bemerker Johan Halse ved Osteoporoseklinikken i Oslo. – Tidligere studier har pekt i begge retninger. Manglende bruk er hovedårsaken til at beskytterne ikke har noen forebyggende effekt, også i denne undersøkelsen. Selv om en del pasienter er positive til hoftebeskyttere i utgangspunktet, er det få som bruker dem over tid.

«Hernes-trusen» oppfattes av mange som både tungvint og lite flatterende. – Det er grunn til fortsatt å anbefale hoftebeskyttere hos pasienter som er villig til å bruke dem, avslutter Halse.

Anbefalte artikler