Les mer om …

Artikkel

Brystkreft – bedre behandling krever bedre organisering

Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner, og forekomsten er økende. Moderne brystkreftbehandling er basert på bl.a. tidligere diagnostikk, bedre kirurgiske prosedyrer og adjuvant behandling.

Moderne brystkreftbehandling

Cytologisk finnålsaspirasjon eller grovnålsbiopsi ved diagnostikk av tumor mammae?

Biopsi av vaktpostlymfeknute ved brystkreft

Strålebehandling etter brystbevarende kirurgi

Brystkreftpasienters vurdering av ventetid før strålebehandling

Medisinsk logistikk ved mistanke om brystkreft

På vakt mot brystkreftspredning

Kvinner og epilepsi

Graviditet og fødsel, men også pubertet, menstruasjon, prevensjon, seksualitet, menopause og bivirkninger av legemidler kan innebære særskilte problemer for kvinner med epilepsi.

Medikamentell antikonsepsjon hos kvinner med epilepsi

Kvinner og epilepsi

Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi

Naltrekson – nytt legemiddel mot opioidavhengighet?

Rusreformene innebærer at helsetjenesten skal ha en langt mer sentral rolle i behandlingen av rusmisbrukere. Naltrekson er en opioidantagonist som kan brukes for å understøtte aktiv psykososial rehabilitering.

Behandling av narkomane

Implantasjon av naltreksonkapsler

Behandling av unge stoffmisbrukere med naltrekson

Behandling av opioidavhengige med naltrekson

Geriatrisk hjertekirurgi?

Forekomsten av hjertesykdom øker med alderen, og aldersgrensene for diagnostiske og terapeutiske prosedyrer er uklar. Fra henholdsvis Trondheim og Tromsø omtales invasiv hjerteutredning hos pasienter over 80 år og pasienter hjerteoperert etter fylte 80 år. Hjertekirurgi og andre omfattende prosedyrer hos eldre reiser en rekke vanskelige spørsmål knyttet til risiko, kostnader, etikk og prioritering.

Koronar angiografi hos pasienter over 80 år

Hjertekirurgi hos pasienter over 80 år

Geriatrisk hjertekirurgi – alder ingen hindring?

Hjertekirurgi hos eldre

Koronare intervensjoner etter 80-årsalderen

Norsk offentlig helsevesen feirer 400 år

Det er ikke opplagt at det offentlige helsevesen i Norge startet for 400 år siden, påpeker Øivind Larsen, men tilsettingen av Villads Nielsen som offentlig ansatt lege i 1603 er et godt utgangspunkt for å se tilbake på helsevesenets utvikling i Norge gjennom fire århundrer.

Norsk offentlig helsevesen jubilerer

Har helsevesenet sin egen historie?

Forebyggende selvransakelse

Det offentlige helsevesens første resept

Åpne dører til 400 års medisinsk historie

Dr. Gro takker av

Gro Harlem Brundtland går i disse dager av som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Tidsskriftet har intervjuet henne. Hun valgte legestudiet og samfunnsmedisin ut ifra et bredt samfunnsengasjement, forteller hun. Som miljøvernminister, statsminister og WHO-sjef har hun argumentert for at helsepolitikk, miljøpolitikk og økonomisk politikk hører tett sammen.

Observer nøye, still diagnose – og gjør det du må!

Anbefalte artikler