H.B. Pettersen svarer:

Helge Bjørnstad Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Situasjonen i Norge er den at antall medisinere som engasjerer seg i medisinsk forskning er fallende og altfor lavt. Det er ikke bare dårlig avlønning som ligger til grunn for dette, selv om det nok er en viktig årsak. I tillegg kommer at forskning i dagens system gir merittmessig dårlig uttelling både innenfor spesialistutdanningen og innenfor ansettelser i kliniske stillinger. Jon Lamvik stiller et konkret spørsmål om LVS ønsker «at stipendiater, postdokstipendiater og professorer med medisinsk grunnutdanning skal gasjeres høyere enn de som ikke har medisinsk grunnutdanning, uavhengig av kompetanse og kyndighet?». Ja, faktisk mener LVS det. Så lenge det er rekrutteringskrise av medisinere til medisinsk forskning og særlig medisinsk grunnforskning, så vil lønn helt klart være et viktig rekrutteringstiltak for å få leger inn i forskning. Hvorvidt dette vil være ødeleggende eller virke destruktivt på forskningsmiljøene, vil være grunnlag for diskusjon. Forskjellen i lønnstrinn mellom professorer innenfor fagområdet medisin varierer i dag fra lønnstrinnn 62 til lønnstrinn 81, noe som utgjør en forskjell i grunnlønn på ca. 230 000 kroner. Selv om dette i stor grad kan skyldes forskjell i dyktighet og vitenskapelig aktivitet, vil også en problemstilling som manglende rekruttering kunne forsvares.

LVS er i dag forhandlende forening for leger i forskerstillinger, mens Forskerforbundet er forhandlende forening for ikke-medisinere. Disse to foreningene kjemper lokalt for å oppnå best mulig lønnstillegg for sine medlemmer.

LVS har lenge arbeidet for å få til en særavtale for leger i vitenskapelige stillinger, uten å lykkes. Det er helt vesentlig for norsk medisinsk forskning at leger fortsetter å velge forskning som karrierevei. Selv om lønn ikke er den eneste faktor som her betyr noe, så vil lønnen være av stor betydning. Etter at lokal lønnsdanning betyr mer og mer for den enkelte, er det også blitt slik at lik lønn for likt arbeid er en saga blott.

LVS tror ikke at ulik lønn vil virke destruktivt på forskningsmiljøene. Det vil være betydelig mer destruktivt for norsk medisin om leger velger ikke å forske. Lokal lønnsdanning har gjort det mulig å bruke lønn som et viktig lokalt rekrutteringstiltak for å få medisinere til medisinsk forskning. Skulle Legeforeningen velge å legge ned LVS som selvstendig yrkesforening, vil denne muligheten svekkes betydelig.

Anbefalte artikler