Det ble en pike!

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

24. mars passerte Alment praktiserende lægers forening 4 000 hovedmedlemmer, og det med et kvinnelig tilskudd på stammen.

– Vi har «voktet» på medlemstallet en stund og Anders Taraldset i Legeforeningens registeravdeling har sendt jevnlige rapporter, sier Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe. – 19. mars kunne han rapportere at vi var 3 999, og fem dager senere rundet vi altså fire tusen.

– Økningen i medlemsmassen betyr for det første at vi blir flere og flere allmennleger, noe som er gledelig i seg selv, sier Maartmann-Moe. – I tillegg betyr det, hvis medlemstallet holder seg, at Aplf får ett ekstra mandat til Legeforeningens landsstyre, og en ekstra allmennlegestemme er ikke å forakte, sier han.

Antall medlemmer i Aplf har økt jevnt og trutt de siste årene. Medlemstallet har særlig skutt fart etter 1999, som følge av sterk stillingsvekst i årene før og etter etablering av fastlegeordningen.

Anbefalte artikler