Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt godkjenning av følgende utdanningsinstitusjoner:

  Kristiansund sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fordøyelsessykdommer, tellende for 1,5 år av utdanningen.

  Vedtaket gjelder fra 28.4. 2003.

  Kirkenes sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering tellende for 2,5 år av utdanningen etter omredigerte spesialistregler, og 1,5 år etter gamle spesialistregler.

  Vedtaket gjelder fra 28.4. 2003.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media