Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt godkjenning av følgende utdanningsinstitusjoner:

Kristiansund sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fordøyelsessykdommer, tellende for 1,5 år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 28.4. 2003.

Kirkenes sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering tellende for 2,5 år av utdanningen etter omredigerte spesialistregler, og 1,5 år etter gamle spesialistregler.

Vedtaket gjelder fra 28.4. 2003.

Anbefalte artikler