Stenter hindrer koronar restenose

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Stenter dekket med et antiproliferativt legemiddel hindrer restenose hos pasienter med koronar hjertesykdom.

Hyperplasi av intima og restenose begrenser effekten av stentbehandling ved koronar hjertesykdom.

I en trippelblind multisenterstudie ble 177 pasienter med koronar hjertesykdom med moderat uttalte koronarforandringer randomisert til å få implantert stent dekket av paclitaxel, som har antiproliferative egenskaper, i høy eller lav dose eller til å få implantert kontrollstent (1). Pasientene fikk i tillegg antikoagulasjonsbehandling, de fleste i form av acetylsalisylsyre kombinert med ticlopidin.

Fire til seks måneder senere hadde 4 % av dem med høydosestent restenose på > 50 %, mot 27 % i kontrollgruppen (p < 0,001). Intravaskulære ultralydundersøkelser viste en doseavhengig volumreduksjon i intimahyperplasi på henholdsvis 31, 18 og 13 mm³ i de tre gruppene (p < 0,001).

– Bruken av stent ved angioplastikk er økende, sier overlege Steinar Solberg ved Hjertekirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Resultatene fra denne studien med paclitaxel tilsvarer dem som er påvist ved bruk av sirolimusdekkede stenter, men det er behov for både større og lengrevarende studier for å avklare langtidsresultater, inkludert bivirkninger. Behovet for samtidig antikoagulasjonsbehandling og effekten ved mer uttalt koronarsykdom er også uavklart, påpeker Solberg.

Anbefalte artikler