Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser Norge rundt for å fotografere legene de treffer på veien.Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt: Sven Walter og John Sigurd Lyback, Sandøy kommune. En ambulansebil har ikke plass til styrmann og skipper, lege og femteårstudent, fotografteam, store mengder medisinsk utstyr samt kaffe og kos. Det og mye mer har «Øyvon» ambulansebåt rom for. 9.9. 2002. Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler