Nytt om navn

Artikkel

Røykfripris til Feiringklinikken

Den norske lægeforening, Sykepleierforbundet, Helse- og sosialforbundet og Kommuneforbundet har gått sammen om kampanjen Røykfrie sykehusansatte (Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 704). Kampanjen har som mål at alle sykehusansatte skal være røykfrie i arbeidstiden innen 1.1. 2004. Etter hvert som sykehusene blir røykfrie får de en pris fra disse organisasjonene. Feiringklinikken, som er et spesialsykehus for voksne hjertesyke, er tildelt den første prisen etter at det her ble røykfritt i arbeidstiden fra 1. januar 2003.

– Det er plagsomt for pasientene når det lukter røyk av de ansatte. I tillegg gir det en utrolig dårlig signaleffekt. Ansatte i sykehus ser resultatene av røyking hver dag, og det er spesielt viktig at denne gruppen går foran og viser vei, sa Legeforeningens generalsekretær Terje Vigen under prisutdelingen, som fant sted 13. mai.

Stein Kaasa gjenvalgt

Stein Kaasa

Professor Stein Kaasa (f. 1953), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim, ble etter fire år som president gjenvalgt for to nye år i European Association for Palliative Care (EAPC). Dette er en anerkjennelse av ham og det fag- og forskningsmiljø han har bygget opp omkring Seksjon lindrende behandling, og det gir inspirasjon til hele det norske fagmiljøet i palliativ medisin.

EAPC er en europeisk paraplyorganisasjon som i tillegg til individuelle medlemmer fra hele verden, samler 28 nasjonale foreninger med til sammen 50 000 medlemmer fra 19 europeiske land, herunder Norsk forening for palliativ medisin. Organisasjonens mål er å fremme, utvikle og spre kunnskap om palliasjon på vitenskapelig, klinisk og sosialt nivå.

Anbefalte artikler