Oversiktsbok om cancer pancreatis

Ida R.K. Bukholm Om forfatteren
Artikkel

Evans, DB

Pisters, PWT

Abruzzese, JL

Pancreatic cancer

423 s, tab, fig. Heidelberg: Springer, 2002. Pris EUR 169

ISBN 0-387-95185-7

Boken Pancreatic cancer er en del av en serie med bøker som omhandler solide tumorer. Boken er delt inn i fem deler. Første delen omhandler molekylærbiologiske forandringer knyttet til utvikling og progresjon av cancer pancreatis. Boken gir et veldig oversiktlig sammendrag av litteraturen som finnes på dette feltet. Et eget kapittel omhandler molekylærbiologiske markører brukt i diagnostikk av cancer pancreatis. Forfatterne gir en god oversikt og teoretisk bakgrunn for bruk av slike markører, men konkluderer med at på nåværende tidspunkt er det relativt få markører som kan brukes i klinisk diagnostikk, men at det finnes et potensial for det som må utvikles.

De neste to delene omhandler diagnostikk og behandling av cancer pancreatis. Her diskuteres fordeler og ulemper ved de forskjellige metodene innen diagnostikk, og hvert kapittel har et sammendrag som kort beskriver hvor nyttig de ulike metodene er. De kirurgiske behandlingsmetodene gjennomgås, og resultater når det gjelder overlevelse ved de forskjellige kirurgiske teknikkene er også diskutert. I tillegg til kirurgisk behandling er den palliative behandlingen utfyllende beskrevet. Spesielt er det lagt vekt på avlastende behandling i form av stentbehandling. Selv om det gis en bra oversikt over de kirurgiske teknikkene, er ikke alle detaljer angående de kirurgiske metodene med. Til gjengjeld er diskusjonen rundt gevinst av de forskjellige kirurgiske teknikkene når det gjelder livskvalitet og livsforlengelse bra.

Vi får en presentasjon av den adjuvante terapien, både pre-og postoperativt, samt muligheter for immunoterapi og genterapi rettet mot forskjellige reguleringsdefekter ved cancer pancreatis.

Denne boken gir en god oversikt over de onkologiske og molekylærbiologiske forhold og utfordringer knyttet til håndtering av pasienter med cancer pancreatis. Referanselisten er imponerende god og ajourført. Alle som jobber med pasienter med cancer pancreatis har gleden av ha boken tilgjengelig.

Anbefalte artikler