Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik

Medisin og vitenskap

Yngvar Gundersen
Per Vaagenes
Oddvar Myhre
Jannike Mørch Andersen
Nils Roar Gjerdet
Jan Sverre Vamnes*
Lars Westlie
Torbjørn Leivestad
Hallvard Holdaas
Bjørn Lien
Käthe Meyer
Per Fauchald
Lars Westlie
Torbjørn Leivestad
Hallvard Holdaas
Bjørn Lien
Anders Hartmann
Per Fauchald
Willy Aasebø
Jan Erikssen
Jørgen Jonsbu
Helge Rørvik Røsjø
Johannes Espolin Johnson Hov
Fredrik Borchsenius
Ole Henning Skjønsberg
Jan Magnus Fredheim
Christian A. Vedeler
Frode Engtrø
Olav A. Haugen

Profesjon og samfunn

Karen Marie Lundeby
Siri Fagerholt Aas
Jørgen Holmboe
Odd Steffen Dalgard

Kommentar og debatt

Tor Flørenes
Øystein Jarle Wangen
John-Arne Skolbekken
Siri Forsmo
Vidar Sie
Grethe Aasved
Hallstein Husbyn
Christian Clemm
Håvard Selby Ebbestad
Anders Tullgren
Vidar Sie
Grethe Aasved
Hallstein Husbyn
Christian Clemm
Håvard Selby Ebbestad
Anders Tullgren

Oss imellom

Torstein Bertelsen
Magne Nylenna
Harry Martin Svabø
Anton Hauge

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Kari Ronge
Åse Brinchmann-Hansen

På tampen

Andreas Skartveit