Artikkel

Har du lest?

 1. Når åpnet Eikertuns avdeling for lindrende behandling?

 2. Hvem var drivkraft for at det kommunale sykehjemmet i Øvre Eiker skulle få et slikt tilbud?

 3. Hvor mange medlemmer har Norsk Dermatologisk Selskap?

 4. Når ble dermatovenerologenes spesialforening stiftet?

 5. Ifølge Helge Waals artikkel; hvor lenge kan en person være varetektsfengslet før vedkommende skal bli fremstilt for en domstol?

 6. Ifølge Politidirektoratets rapport; hvor mange dødsfall har de siste ti år funnet sted i eller i umiddelbar tilknytning til landets 943 glattceller?

 7. Hva var bakgrunnsmaterialet for studentbesvarelsen som Karen Marie Lundeby og Siri Fagerholt Aas refererer fra i dette nummer?

 8. Hvor mange av Pokot-stammens befolkning blir omskåret, og i hvilken alder blir ritualet gjennomført?

 9. Hvor stort beløp ble Sjur Olsnes til del da han nylig mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2003?

 10. Hvem har skrevet artikkelen Kunsten å svømme blant hai, og hva slags sjanger gir forfatteren selv sin tekst?

Svar:

 1. Avdelingen ble offisielt åpnet i desember 2001.

 2. Allmennlege Sten Erik Hessling, Hokksund i Buskerud, er velfortjent blitt tillagt æren for etableringen.

 3. 150 (per 17.2. 2003).

 4. 27. januar 1915.

 5. Waal viser til straffeprosessloven, som sier at den arresterte skal fremstilles for retten innen 24 timer (unntak for helg og helligdager).

 6. Av de anslagsvis over 500 000 innsatte i norske arrester i perioden 1992 – 2002, konstaterte direktoratets prosjektgruppe at 38 personer døde.

 7. Forfatterne besøkte Kenya for å beskrive og drøfte omskjæringsritualene hos befolkningen i Pokot-provinsen, som huser en av landets 70 stammer.

 8. Det finnes ikke konkrete tall, men man antar at 90 % av provinsens jenter og gutter blir omskåret mens de er i alderen 8 – 14 år.

 9. Sjur Olsnes, professor og leder av biokjemisk avdeling ved Det Norske Radiumhospital, mottok 500 000 kroner.

 10. Artikkelen, som stod på trykk i 1986, er skrevet av Olav Hilmar Iversen (1923 – 97). Han kalte den en studie i medisinsk sosiologi.

Anbefalte artikler