Er legene stressede, trette og misfornøyde?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Malmström, C

Holm, H

Men du själv då?

Handbok i konstruktiv stresshantering för läkare och andra behandlare. 220 s, ill. Stockholm: Liber, 2002. Pris SEK 212

ISBN 91-47-05132-9

For 30 – 40 år siden var leger en hardt arbeidende, stolt og frisk yrkesgruppe som opplevde arbeidet som meningsfullt. Nå synes legene å ha blitt en samling stressede, trette og misfornøyde samlebåndsarbeidere. Hovedårsaken er at legene har gått fra en yrkestilværelse preget av høy aktivitet og høy kontroll til å ha fortsatt høy aktivitet, men med liten innflytelse over virksomheten. Disse påstandene står å lese i en ny bok skrevet av de svenske legene Clas Malmström og Herman Holm.

Leger har tradisjonelt hatt et betydelig lavere sykefravær enn andre yrkesgrupper, og de går ofte på jobb med de samme plagene som de sykmelder sine pasienter for. Slik sett kan man hevde at legenes sykefravær er for lavt, og at de har tatt for lite hensyn til egen helse (1). Nå ser dette ut til å endre seg. Sykefraværet blant leger er på vei opp. Skyldes dette at leger er sykere enn før – eller begynner de å ta mer hensyn til seg selv og egen helse?

Bokens formål er at leger skal håndtere stress bedre og øke eget velbefinnende og livsglede. Intet mindre. Boken er inndelt i ni kapitler, bl.a. om å bli anmeldt, konflikthåndtering og mer fornuftig bruk av PC. Boken avsluttes med tre praktiske deler. Første del består av selvutfyllingsskjemaer, deretter gis forslag til øvelser på stresshåndtering og avspenning. Helt bakerst er en kort referanseliste, men ingen stikkordliste.

Målgruppen er ikke bare leger, men også andre behandlere. Den ene forfatteren er psykiater, den andre driver et eget firma innen «performance management, personalvård och ledarutveckling». Det er ord i tiden. Verre blir det når det i teksten oppgis adresse, e-post og telefonnummer til dette firmaet, og ingen andre.

Anbefalte artikler