Fødsel og svangerskap øker risikoen for inkontinens

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Kvinner som føder vaginalt har større risiko for å utvikle urinlekkasje enn kvinner som føder med keisersnitt.

Funnet gir ikke grunnlag for å anbefale keisersnitt oftere (1). Undersøkelsen viser at 10 % av kvinnene som ikke hadde født barn, hadde urinlekkasje, 16 % av kvinnene i keisersnittgruppen og 24 % i gruppen med vanlige fødsler var plaget av inkontinens. Det prosentvise forholdet mellom gruppene var det samme enten kvinnene hadde moderat eller alvorlig grad av lekkasje. Det samme mønsteret ble også funnet ved stressinkontinens når man hoster, hopper osv.

Studien er gjennomført av en forskergruppe ved Seksjon for allmennmedisin og Seksjon for forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen og er basert på data fra 15 000 av kvinnene som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i perioden 1995 – 97. Dataene ble koblet med data om kvinnenes fødsler i Medisinsk fødselsregister i Bergen.

– Studien viser at svangerskap i seg selv øker risikoen for urinlekkasje. Vanlig fødsel øker risikoen ytterligere, sier førsteforfatter Guri Rørtveit. Hun understreker at det finnes mange årsaker til urinlekkasje etter fødsler og at man derfor ikke kan slutte at keisersnitt virker forebyggende.

– Forskergruppen har beregnet at for å forebygge ett tilfelle av inkontinens må 13 kvinner føde alle sine barn med keisersnitt. Keisersnitt kan også ha andre negative konsekvenser som økt sykelighet og dødelighet hos mor og barn i forbindelse med inngrepet og økte økonomiske kostnader for samfunnet.

Undersøkelsen gir belegg for at effekten som svangerskap og fødsel har på inkontinens er sterkest i ung og middels alder.

– Allerede fra 50-årsalder forsvinner den beskyttende effekten av keisersnitt. Når kvinnen er over 65 år er det ingen effekt av barnefødsler i det hele tatt, sier Rørtveit.

Anbefalte artikler