Om rollespill og begjær

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Oterholm, A

Etter kaffen

228 s. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 299

ISBN 82-05-30781-4

Romanen Etter kaffen er skrevet av Anne Oterholm, en norsk forfatter med flere romaner bak seg siden debuten i 1995. Hovedpersonen og fortelleren i Etter kaffen er Hanne. Hun er 39 år gammel og allmennpraktiserende lege. Hanne er alenemor for en sønn og datteren Julie på 19 år. Omstendighetene gjør at Hanne blir vertinne for datterens kjæreste Henrik. Over en kopp kaffe innleder de en samtale som blir opptakten til et dramatisk forhold. Henrik er 27 år gammel og universitetsstipendiat. Han er impulsiv og utprøvende, og han utfordrer Hanne gjennom rollespill. Han inntar først rollen som hennes sønn; senere bærer rollespillet mer preg av en gjensidig erotisk tiltrekning.

Rollen som lege vekker assosiasjoner til rasjonalitet og saklighet. Dette er egenskaper som etter hvert står i sterk kontrast til Hannes voksende begjær bak datterens rygg. Hanne sier ved en anledning at hun er klar over at det er umulig å få stilt en enkel og grei diagnose på alt som kommer inn på et legekontor. Virkeligheten lar seg ikke begripe kun ved rasjonalitet. Dette erfarer hun gjennom sin gryende forelskelse i Henrik.

Oterholm makter ved hjelp av en levende dialog og en god komposisjon å bevare spenningen gjennom hele teksten. Til tider opplever man seg som en kikker inn i et ubehagelig eventyr. Ubehagelig, fordi fortellingen om Hanne, Henrik og Julie skildrer valg eller «bevegelser» (slik Henrik kanskje ville ha formulert seg) som bryter med etablerte normer. Fortellingen har noe frigjørende ved seg. Den retter søkelyset mot leken som et medium for vekst, og den problematiserer tilstivningen av forventningene til menn og kvinner i dagens samfunn. Samtidig er det noe dypt tragisk og urovekkende over Hanne. Hun befinner seg i en situasjon hvor noe vesentlig i hennes eget liv er i ferd med å visne. Det er dette Henrik rører ved og vekker til live igjen.

Anbefalte artikler