Nytt bokverk om den offentlige helsetjenesten

Artikkel

Historieverket som utgis i forbindelse med den offentlige helsetjenestens 400-årsjubileum, er den første historiske oversikten over den offentlige helsetjenesten i norsk og nordisk sammenheng.

Lanseringen av bokverket fant sted i Legenes hus i Oslo 25. mars med helseministeren til stede.

Allerede i 1997 kom forslaget om at utgivelsen av et vitenskapelig verk om norsk medisinsk historie skulle være ett av hovedmålene i jubileumsåret 2003. Prosjektet ble utlyst høsten 1998. Det ble inngått avtaler med de to hovedforfatterne Aina Schiøtz og Ole Georg Moseng og Universitetet i Oslo om oppdraget. I bokverket beskrives de epidemiene og lidelsene som har dominert sykdomsbildet blant nordmenn gjennom 400 år. Her finner vi informasjon om oppbyggingen av institusjoner og utviklingen av profesjoner. Videre kan man lese om hvordan det offentlige har tatt ansvar både for folks helse og folkehelse, samt den store betydning kirken og de frivillige organisasjonene har hatt. Men først og fremst kan man lese om sammenhengen mellom medisinens utvikling, sykdomsspekteret, helsevesenets rolle og samfunnet for øvrig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=953

Anbefalte artikler