Fikk gehør om psykiatriturnus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helseminister Dagfinn Høybråten er enig med Legeforeningen i at en utvidet turnustjeneste for å inkludere psykiatri, ikke er en aktuell løsning.

  I et møte med helseminister Dagfinn Høybråten i mars fikk Legeforeningen gehør for sin skepsis når det gjelder å utvide turnustjenesten i tid.

  President Hans Kristian Bakke gav helseministeren medhold i at psykiatri i turnustjenesten kan ha viktige konsekvenser, uansett hvilken spesialitet man senere måtte velge. Bakke gav imidlertid klart uttrykk for at turnustjenesten er å anse som et så viktig læringselement i legers tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og i utvikling av profesjonsidentitet, at eventuelle endringer i tjenestens innhold og struktur ikke kan foretas uten at man har gjort en grundig evaluering av gjeldende ordninger på forhånd (1).

  Må evalueres raskt

  Må evalueres raskt

  En arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppgave å utarbeide et redskap for en statusevaluering av turnustjenesten slik den fungerer i dag (2).

  Presidentens anbefaling var at en slik evaluering ble iverksatt så raskt som mulig, for å kunne danne grunnlag for eventuelle endringer.

  Både statsråden, statssekretær Kristin Ravnanger og avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, som representerte Helsedepartementet i møtet, støttet presidentens syn.

  Man ser altså mange gode grunner for å ta inn psykiatri i sykehusturnustjenesten for leger. Men en slik tjeneste trenger nødvendigvis ikke gjelde alle, og den må ta utgangspunkt i en grundig evaluering av situasjonen slik den fungerer i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media