Om solstråling for skoleelever

Per Helsing Om forfatteren
Artikkel

Henriksen, T

Solstråling

Sol – ozon – helse. 123 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 229

ISBN 82-05-30406-8

Dette er oppfølgeren til Deilig er den himmel blå, et lite hefte brukt på flere klassetrinn i skolen. Forfatterens hensikt med denne boken er å gi informasjon om solstrålingens betydning for vår helse og gi en naturfaglig bakgrunn for hvordan man bør styre sine solvaner. Målgruppen er igjen skolen.

Boken er oversiktlig og tematisk bygd opp omkring emnene solstråling eller elektromagnetisk stråling, ozonlaget, UV-stråling spesielt og til slutt solstrålingens helsemessige betydning. Den er rikt illustrert med gode bilder og illustrasjoner som forklarer og utdyper teksten på en forbilledlig måte. Enkelte emner i boken krever noe naturfaglig kunnskap og er merket for spesielt interesserte.

La det være sagt med en gang: Boken gir «solid bakgrunn for egne meninger», som det heter i annonsen for en annen trykksak. Den er imidlertid såpass tematisk omfattende at det kan være vanskelig å se hvordan en skoleelev skal finne rom for den fordypning boken krever, selv om flere temaer behandles i fag som fysikk og naturfag. For kolleger som ønsker en fotobiologisk innføring eller oppdatering kan boken anbefales. Spesielle sykdommer som vitiligo og psoriasis blir noe overfladisk behandlet, og burde kanskje vært fjernet.

Den allmenne interesse for solstråling og kreft skyldes for en stor del økning i antall tilfeller føflekkreft. Det er litt kjedelig at så mye god, objektiv bakgrunnsinformasjon ender opp med konklusjoner og råd som er diskutable. Påstanden om at «de fleste forskere mener Setlow-spekteret bør legges til grunn når man vurderer virkningsspekteret for melanominduksjon», er tvilsom. Under denne forutsetning skyldes økningen i antall tilfeller av melanom hovedsakelig økt UVA-eksponering. Dette er i beste fall kontroversielt. Synet gjenspeiles også i forfatterens syn på bruk av solkrem, noe han ikke vil anbefale uten forbehold. Om den da egner seg godt som informasjon til ungdom, er diskutabelt og ikke i tråd med anbefalinger fra vår egen Kreftforening.

Anbefalte artikler