Les mer om …

Artikkel

Å gi en nyre i gave

Norge har i mange år vært på verdenstoppen når det gjelder antall nyretransplantasjoner og andelen nyresviktpasienter som blir transplantert. Dette skyldes særlig at det utføres mange transplantasjoner fra levende giver, i første rekke nære familiemedlemmer. Hvordan går det med dem som donerer en nyre til transplantasjon? Er dagens praksis akseptabel?

En njurdonator skall behandlas som en kung

Hvordan går det med dem som donerer en nyre til transplantasjon?

Er dagens praksis ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon akseptabel?

Glattcellen er ikke et sted for syke mennesker

Alle dødsfall i politiarresten er en tragedie. I perioden 1993 – 2001 døde 36 personer i norske politiarrester. Hos de fleste var alvorlig rus, særlig fra alkohol, årsak eller medvirkende årsak. Hvilke tiltak kan redusere antall dødsfall i politiarresten?

Tragedier i glattcellen

Dødsfall i norske politiarrester

Retningslinjer for attester og helseerklæringer i asylsaker

Søvnvansker og sovemidler hos eldre

En undersøkelse ved alders- og sykehjem på Vestlandet tyder på at forbruket av sovemidler ikke er i samsvar med gjeldende terapianbefalinger. Nytten av sovemidler ved langvarige søvnvansker er omdiskutert. Hvilke ikke-medikamentelle behandlingsalternativer finnes?

Alternativer til sovemidler hos eldre

Bruk av sovemidler i syke- og aldershjem i Hordaland og Sogn og Fjordane

Psoriasis – nye terapimuligheter?

Psoriasis kan være ødeleggende for selvbilde, samliv og sosial utfoldelse, og mange psoriatikere venter utålmodig på mer effektiv behandling. For tiden prøves det ut en rekke nye midler som er rettet spesifikt mot reseptorer og cytokiner involvert i sykdommens patogenese.

Immunterapi mot psoriasis

Behandling med anti-TNF-alfa-antistoff og metotreksat ved alvorlig psoriasis

Livslang sorg for pårørende til psykiatriske pasienter

Til tross for økende åpenhet, nye lover og nye kunnskaper kjenner mange pårørende til pasienter med alvorlig psykisk sykdom seg ignorert og oversett av helsepersonell.

Når pårørende blir syke i møte med psykiatrien

Der omskjæring er tradisjon

I Pokot i Kenya er omskjæring av kvinner dypt forankret i kultur, tradisjon og selvforståelse. Hvordan kan vi som utenforstående få slutt på omskjæring uten at dette oppfattes som et angrep på enkeltmenneskers kulturelle integritet?

Omskjæring av kvinner – overgrep og tradisjon

Anbefalte artikler