Målrettet innsats mot tuberkulose

Artikkel

Norge er det første landet i Vest-Europa som innfører DOTS-strategien som medisinsk standard for tuberkulosebehandling. DOTS, som står for direkte observert terapi, er en strategi for effektiv bekjempelse av tuberkulose utarbeidet av Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale tuberkulose- og lungesykdomsunionen. DOTS-strategien er et av flere tiltak som nå blir gjennomført i Norge i henhold til den nye tuberkuloseforskriften, som trådte i kraft 1. januar i år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=941

Anbefalte artikler