Nytt fra nett

Artikkel

Direkte til privat spesialist i vest

Nå kan fastleger som praktiserer i Helse Vest RHFs område henvise pasienter direkte til private spesialister.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=916

Stort flertall for innføring av røykfrie serveringssteder

Stortingets sosialkomité avgav 18. mars innstilling der de går inn for at det innføres forbud mot røyking på alle serveringssteder.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16541

Legeforeningens konferanse- og utdanningssenter utvider

Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo utvider med et nytt lederutviklingssenter.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16604

Godt møte med Stortingets sosialkomité

Legeforeningens sentralstyre inviterer hvert år Stortingets sosialkomité til seminar. Temaene i år var status for spesialisthelsetjenestereformen og finansieringen av denne samt forebyggende og helsefremmende arbeid.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16614

– Kroppsøving i skolen må utvides betydelig

Utvidelse av kroppsøvingsundervisning i skolen var et av flere temaer Legeforeningen tok opp på møtet med Sosialkomiteen 24. mars.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16696

Bedre selvopplevd helse blant aktive barn

Graden av fysisk aktivitet på fritiden blant barn og unge reduseres med økende alder. Yngre barn opplever egen helse som mer positiv enn eldre barn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=975

E-nyhetsbrev fra Tidsskriftet

Vil du bli minnet om å lese nyheter fra Tidsskriftet, som daglig publiseres på Internett? Da kan du registrere deg som mottaker av nyhetsbrev.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pdoc.printdoc?vp_doc­nyhetsbrev&vp_mappe­root&vp_id=60

Temasider for temaserier i Tidsskriftet

Temaserier publisert i Tidsskriftet fra nr. 1/2003 er samlet på egne temasider. Velg Temaserier i den horisontale menyen på www.tidsskriftet.no

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.vistemaoversikt

Anbefalte artikler