Artikkel

Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger (ekskl. assosierte) 1995–2003, prosent kvinner og gjennomsnittsalder.

Antall medl.

1995

1997

1999

2001

2003

Aplf

3 324

3 431

3 484

3 845

3 980

LVS

551

577

570

535

541

Namf

471

450

449

426

416

Of

4 390

4 659

5 091

5 578

5 810

OLL

905

883

854

797

780

PSL

854

940

1 048

1 109

1 111

Ylf

3 283

3 549

4 336

4 793

5 057

Legemedl.

13 778

14 490

15 832

17 083

17 683

< 70 år

12 656

13 363

14 670

15 925

16 484

Yrk.akt.< 70

12 489

13 186

14 511

15 518

16 089

 % kvinner

1995

1997

1999

2001

2003

Aplf

27,8

28,4

28,0

30,1

31,1

LVS

25,6

23,7

25,4

23,7

23,0

Namf

31,0

31,1

33,6

32,6

32,4

Of

15,5

17,3

19,9

21,9

23,3

OLL

16,9

17,3

19,3

20,3

21,6

PSL

17,8

17,8

18,7

18,9

20,1

Ylf

43,3

46,8

47,6

48,4

49,2

Legemedl.

26,2

27,9

29,7

31,2

32,4

< 70 år

27,3

29,0

30,9

32,4

33,6

Yrk.akt. < 70

27,4

29,1

31,1

32,6

33,9

Gj.snittsalder

1995

1997

1999

2001

2003

Aplf

46,1

47,0

48,2

47,8

48,1

LVS

46,8

49,1

51,3

53,2

54,3

Namf

50,2

50,8

52,0

53,3

54,5

Of

53,1

54,0

53,9

54,0

54,3

OLL

50,9

52,1

53,5

54,3

54,7

PSL

58,8

58,7

58,7

58,9

59,5

Ylf

35,6

35,8

35,3

34,9

34,8

Legemedl.

47,1

47,8

47,7

47,5

47,7

< 70 år

44,3

45,0

45,2

45,3

45,5

Yrk.akt. < 70

45,0

44,8

45,0

Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

Kilde: Dnlfs legeregister per 14.6. 1995, per 6.5. 1997, per 9.8. 1999, per 8.10. 2001 og per 21.2. 2003. For årene 1994–1998 finnes tallene i Dnlfs årlige statistikkfolder, Legestatistikk.

Anbefalte artikler