Nytt om navn

Artikkel

Diabetespris til Oddmund Søvik

Professor Oddmund Søvik (f. 1933) er tildelt Knud Lundbæk-prisen for 2003. Prisen deles ut av styret i Scandinavian Society for the Study of Dia-betes for betydelige bidrag innen eksperimentell eller klinisk diabetesforskning.

Søvik er cand.med. fra Oslo 1959, spesia-list i barnesykdommer 1973 og dr.med. fra Oslo 1967. Siden 1973 har han vært overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, kombinert med dosentur og senere professorat ved Universitetet i Bergen.

Søvik har vært involvert i både eksperimentell, epidemiologisk, genetisk og klinisk diabetesforskning. Han var initiativtaker til landsomfattende epidemiologiske studier av type 1-diabetes i Norge, med klarlegging av geografiske variasjoner og økende forekomst over tid. Disse undersøkelsene ledet til opp-rettelsen av et norsk register for barnediabetes.

Kreftforskningspris til Sjur Olsnes

Sjur Olsnes bruker moderne datateknikk for å se hvordan molekyler oppfører seg i en enkelt celle. Foto B. Gudim

Sjur Olsnes (f. 1939) er av Den Norske Kreftforening tildelt årets Kong Olav Vs kreftforskningspris på 500 000 kroner. Han er professor og leder av biokjemisk avdeling, Institutt for kreftforskning, Det norske radiumhospital.

Olsnes er cand.med. fra Bonn i Tyskland 1964 og dr.med. fra Oslo 1972. Han har publisert nesten 300 vitenskapelige arbeider og har mottatt en rekke priser. De siste 30 årene har han forsket på opptak og transport av proteiner i celler. Nye oppdagelser innen dette feltet kan få stor betydning for fremtidig medisinsk behandling.

Olsnes og hans medarbeidere har på laboratoriet nylig installert nye konfokale mikroskoper og moderne datateknikk som kan brukes til å se hvordan molekyler oppfører seg i en enkelt celle. Dermed kan man følge sporene fra et stoff bryter seg inn gjennom cellemembranen til det for eksempel går til cellekjernen og skrur på et vekstgen. Prispengene kommer godt med til driften av de avanserte mikroskopene.

Anbefalte artikler