Politisk ungdomsroman av legeforfatter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lund, MB

  Rosa L

  208 s. Oslo: Cappelen, 2002. Pris NOK 210

  ISBN 82-02-22126-9

  May B. Lund, forfatter, lege og forsker ved Rikshospitalet har skrevet ungdomsromanen Rosa L. Romanen tar utgangspunkt i livet til Rosa Luxemburg (1871 – 1919), en kvinnelig polskfødt revolusjonær som ble drept i kjølvannet av arbeideropprøret i Berlin etter den første verdenskrig.

  Rosa L var jøde og opplevde alt i sine barndomsår urettferdigheten som rammet jødiske familier. Dette var med på å tenne hennes sosialistisk orienterte samfunnsengasjement. Etter universitetsstudier i Zürich flyttet hun til Tyskland hvor hun virket som revolusjonær politiker. Her var hun med på å danne det som senere skulle bli det tyske kommunistpartiet. Hun var en begavet teoretiker, og forfattet flere sosialistiske skrifter.

  Romanen er lagt opp som en biografisk fortelling, der forfatterens diktning om hovedpersonens private liv veves sammen med politiske hendelser fra perioden rundt århundreskiftet frem til like etter den første verdenskrig. En viktig hendelse i romanen er Rosas møte med Leo, fordi møtet utfordrer prioriteringene i hennes liv – hennes følelser for Leo kontra hennes politiske arbeid. Skildringen av dette forholdet, og av Rosas vanskelige relasjon til sin egen familie, utgjør rammefortellingen i boken. Dette aspektet ved romanen vil nok appellere mest til bokens unge lesere.

  Rosa L er en engasjerende roman om en viljesterk og modig kvinne. Boken er lettlest og formidler mye kunnskap om sentrale politiske prosesser fra den aktuelle tidsepoken. Den faktiske og historiske bakgrunnen for romanen kunne imidlertid ha kommet tydeligere til uttrykk, f.eks. i form av et forord eller etterord. Jeg tror mange jenter i tenårene vil ha glede av denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media