Norsk bidrag til viktig multippel sklerose-funn

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Nye genområder knyttet til multippel sklerose er påvist gjennom et europeisk forskningssamarbeid.

Genprodukter visualisert i en sekvenseringsmaskin. Foto H. Harbo

– Vi har funnet flere nye genområder som ser ut til å disponere for multippel sklerose (MS) i den skandinaviske befolkningen, sier lege og forsker Hanne Flinstad Harbo ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet. Hun er en av Norges representanter i den europeiske GAMES-studien, som la frem sine genfunn på en konferanse i Oslo medio mars.

GAMES står for Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS, og er den største genstudien som noen gang er blitt gjort av en sykdom med polygen arv. I løpet av to år har om lag 6 000 genmarkører hos 6 000 MS-pasienter og 12 000 friske kontrollpersoner vært analysert av 23 forskergrupper i 19 land.

Hanne Flinstad Harbo har vært ansvarlig for den norske delen av prosjektet, der man har utført såkalt genomvid screening på blodprøver fra skandinaviske MS-pasienter. – Fordi mennesket har flere enn 30 000 gener, må man analysere tusenvis av gener i store populasjoner for å finne sykdomsrelaterte gener. Dette er bare mulig å få til hvis mange forskningsgrupper går sammen, sier hun. Flinstad Harbo, som er spesialist i nevrologi, understreker at MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden.

– Årsakene til MS er foreløpig dårlig kjent. Derfor har det også vært vanskelig å utvikle effektive terapier. Tvillingstudier har vist at genetiske forhold spiller en avgjørende rolle for sykdomsutviklingen, men til nå er det kun visse HLA-gener som er vist å være forbundet med utvikling av MS. Det er først nå gjennom GAMES-studien at vi har klart å identifisere flere genområder som er knyttet til denne sykdommen, sier hun. Dette er viktig fordi kjennskap til gener som disponerer for sykdommen gir økt innsikt i hvorfor sykdommen oppstår. Nå kan forskningsinnsatsen rettes mot disse genregionene.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før de sykdomsdisponerende MS-genene blir avdekket.

Les hele saken med lenker til kilder: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=900

Anbefalte artikler