Kan acetylsalisylsyre forebygge tykktarmskreft?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Acetylsalisylsyre reduserer risikoen for tarmpolypper hos personer med tidligere tykktarmskreft eller tarmpolypper.

Kreft i tykktarm er den nest vanligste årsak til kreftdød, og tarmpolypper er forløper til de fleste tilfeller av tykktarmskreft.

635 pasienter tidligere operert for tykktarmskreft ble randomisert til å få 325 mg acetylsalisylsyre per dag eller placebo (1). Ved koloskopi 12,8 måneder senere (median) hadde henholdsvis 17 % og 27 % i hver gruppe én eller flere tarmpolypper ved koloskopi (p < 0,01). I en annen studie ble 1 121 pasienter med nylig påviste og fjernede tarmpolypper randomisert til å få enten placebo, 81 mg eller 325 mg acetylsalisylsyre per dag (2). Etter minst ett år fikk henholdsvis 47 %, 38 % og 45 % i hver gruppe påvist én eller flere tarmpolypper ved ny koloskopi (global p = 0,04), men relativ risiko i forhold til placebo var statistisk signifikant lavere bare for gruppen som fikk 81 mg acetylsalisylsyre (0,81; 95 % KI 0,69 – 0,96).

– Selv om resultatene spriker noe, bekrefter disse prospektive studiene fra USA hva laboratoriestudier og epidemiologiske studier har antydet lenge, nemlig at acetylsalisylsyre reduserer risiko for tarmpolypper i spesielle risikogrupper, sier professor Geir Hoff ved Sykehuset Telemark. Han er ansvarlig for et stort, norsk prosjekt om koloskopisk screening. De aller fleste polypper forblir benigne eller regredierer spontant, påpeker Hoff, og det er derfor uvisst om acetylsalisylsyre også reduserer risikoen for tykktarmskreft. Studier med tykktarmskreft som endepunkt er vanskelig å gjennomføre.

– Selv om bivirkningene i de to studiene kan sies å være få, er det en kumulativ risiko for bivirkninger, særlig mageblødning og hjerneblødning, sier Hoff. Det er derfor ikke grunnlag for å anbefale acetylsalisylsyre som profylakse mot tykktarmskreft.

Anbefalte artikler