Helsenettsteder dårlig disponert for funksjonshemmede

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nettsteder med viktig informasjon for funksjonshemmede er ikke godt nok tilrettelagt, viser en brukertest av fem sentrale nettsteder.

  Best ut av testen kom Ila legesenter.

  Multitest-prosjektet – tilgjengelighetstest av fem nettsteder med tre ulike metoder ble gjennomført i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Tilgjengeligheten til fem nettsteder; Doktor online, Ila lege-senter, Oslo kommune, Skatteetaten og Trygdeetaten ble testet av seks personer som representerer ulike grupper av funksjonshemmede.

  Telefonnummeret til Legevakten på Oslo kommunes nettsider gikk det greit å finne for seende brukere, men for brukere som benytter leselist, var det nesten umulig å finne nummeret. Årsaken er at legevaktinformasjonen er et bilde og ikke vanlig tekst.

  Oslo kommune får også kritikk for et forvirrende menysystem. Brukerne visste ikke hvilken seksjon de var inne på eller hvilke lenker som førte til en ny seksjon.

  Hos Trygdeetaten skulle testpersonene finne telefonnummer og besøksadresse til etaten sentralt, hva egenandelen for en konsultasjon hos allmennlege er og rettigheter som gjelder for blå resept. De som søkte på Trygdeetatens nettsider rotet seg ofte bort på grunn av lite relevante treff og måten treffene presenteres på. Brukere som tok i bruk høyremenyen på nettstedet, greide fint å navigere seg frem til ønsket informasjon, men langt fra alle klarte å finne denne menyen.

  Et nettleservindu som automatisk legger seg foran selve nettstedet på Doktor online, skapte store problemer for testpersonene. Flere stoppet helt opp og måtte hjelpes videre. Når testbrukerne skulle finne frem til informasjon om pollenallergi, ble de forvirret av strukturen på nettsidene. Doktor online bruker mye grafikk, og manglende merking av grafikken bidrar til forvirringen.

  Ila legesenters nettsider har mye mindre informasjon på nettsidene enn de andre i testen, og det gjenspeiles i resultatene. En enkel menystruktur gjorde det lett å finne frem, og Ila legesenter fikk skryt av mange for å presentere den viktigste informasjonen tidlig på forsiden.

  Målet for Multitest-prosjektet var å teste brukervennlighet med utgangspunkt i tilgjengelighet og funksjonshemmedes behov. Det var ikke meningen å henge ut eller kritisere nettstedene, men å bruke disse som eksempler på hva som fungerer bra eller dårlig. Flere av nettstedene er forbedret etter at manglene ble påpekt i rapporten.

  Les hele saken med lenker til kilder: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=947

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media