Enzymer kan reparere både DNA og RNA

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Norske forskere har identifisert enzymer som reparerer alkyleringsskader på så vel RNA som på DNA i humane celler.

Oppdagelsen av de to reparasjonsenzymene hABH2 og hABH3 kaster nytt lys over forståelsen av cellenes forsvar mot skader på arvestoffet (1). Bak publikasjonen står en gruppe norske forskere ledet av professorene Hans Krokan ved NTNU og Erling Seeberg ved Universitetet i Oslo.

De to enzymene likner på prototypen AlkB fra Escherichia coli. På samme måte som AlkB, er hABH2 og hABH3 oksidative demetylaser som er i stand til å reparere genskader forårsaket av alkylering, dvs. at hydrogenatomer i DNA eller RNA erstattes med alkylgrupper. Det har lenge vært kjent at alkyleringsskader på DNA kan reverseres, men det er første gang noen viser at også budbringermolekylet RNA er gjenstand for enzymatisk reparasjon.

Oppdagelsen av de to enzymene skjedde ved en tilfeldighet mens forskerne arbeidet med å karakterisere proteinet uracil-DNA-glykosylase. Etter å ha isolert genene og fremstilt genproduktene, viste de at begge enzymene virker på DNA, mens bare hABH3 har RNA som substrat.

– Hittil har det nærmest vært en dogme at så lenge DNA er intakt, vil cellens proteinsyntese foregå normalt. Med andre ord har betydningen av RNA-skader vært dårlig kjent. Nå vet vi at også RNA blir reparert, og at dette sannsynligvis beskytter cellen mot skade på viktige proteiner og polymeraser, sier Seeberg.

– Denne kunnskapen kan på sikt utnyttes medisinsk, spesielt innen kreftbehandling. Får vi teknikker som gjør det mulig å hemme reparasjonsenzymene, vil det åpne for en mer målrettet og effektiv bruk av alkylerende cellegifter i kreftbehandlingen. Kunnskap om skade og reparasjon av RNA kan også bli viktig for forståelsen av cellens aldringsprosesser og hva som skjer når proteinreguleringen svikter, f.eks. ved demenssykdom.

Anbefalte artikler