Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Mette Kalager
Kristian F. Hanssen

Brev til redaktøren

Olav Mella
Øystein Fluge
Thorstein Korsvold

Kommentar

Sverre O. Lie
Otto Christian Rø
Sveinung Wergeland Sørbye
Silje Fismen
Tore Jarl Gutteberg
Elin Mortensen
Rita Romskaug
Torgeir Bruun Wyller

Nyheter

Ragnhild Ørstavik

Verdens helse

Arne Johan Norheim

Originalartikkel

Oversiktsartikkel

Ingrid Hov
Margunn Bjartnes
Lars Slørdal
Olav Spigset

Medisinen i bilder

Karianne Tøsse
Christopher Inchley

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Marja-Liisa Lillebø
Helge Ose Velle
Torgeir Bruun Wyller
Finn Greve-Isdahl
Gunhild Holmaas
Christian A. Vedeler
Jon Barlinn
Bjørn Aage Feet
Ola Didrik Saugstad

Kronikk

Personlige opplevelser

Kari Tuft Stavnes

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Jørgen G. Bramness
Håvard Aksnes
Bjørgulf Claussen
Nils Olav Aanonsen

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen

Intervju

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg