m2012/4
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media