()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvekt hos barn er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, men risikoen kan reduseres dersom de oppnår normalvekt i voksen alder.

  I en ny metaanalyse har man undersøkt hvordan kroppsmasseindeks i barnealder påvirker kardiovaskulær risiko i voksen alder (1). Analysen var basert på fire prospektive kohortstudier med rundt 6 300 personer som ble fulgt fra 3 – 18 års alder. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 23 år. De som var fete eller overvektige både som barn og voksne, hadde økt risiko for type 2-diabetes (RR 5,4), hypertensjon (RR 2,7), dyslipidemi med bl.a. økt LDL-nivå (RR 1,8) og økt intima media-tykkelse (RR 1,7) sammenliknet med dem som var normalvektige gjennom hele studieperioden.

  Imidlertid hadde de med overvekt eller fedme i barnealder og som ble normalvektige i voksen alder, omtrent samme risiko som dem som var normalvektige både som barn og voksne. Dette gjaldt med ett unntak: Overvekt i barnealder var fortsatt forbundet med risiko for hypertensjon, selv hos dem som ble normalvektige (RR 1,5).

  – Denne metaanalysen gir sterke holdepunkter for at vellykket behandling av overvekt og fedme hos barn kan redusere risikoen for alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer senere i livet, sier Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

  – Analysen har imidlertid flere svakheter og den må oppfattes som hypotesegenererende. Likevel bør de gode resultatene kunne brukes som en ekstra motivasjon til å styrke arbeidet med forebygging og behandling av overvekt hos barn, både på samfunns- og individnivå, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media