Nytt og spennende om arytmier – for spesielt interesserte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kohl, Peter

  Sachs, Frederic

  Franz, Michael R.

  Cardiac mechano-electric coupling and arrhythmias

  2. utg. 477 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 125

  ISBN 978-0-19-957016-4

  Hjertets unike kobling mellom elektrisk aktivering og muskelcellenes kontraksjon er basis for klinisk arytmologi og et stort felt i basalforskningen. Det har imidlertid vært lagt mindre vekt på den motsatte relasjonen: hvordan mekanisk påvirkning av muskelceller endrer den elektriske aktiviteten. Klinikere kjenner dette fra fenomener som økning i pulsfrekvens ved innpust, hjertets Frank-Starling-mekanisme og at høye fylningstrykk i atrier eller ventrikler kan føre til atrieflimmer. Mekanismene for denne «mekanoelektriske» koblingen er imidlertid lite kjent, og denne boken må regnes som et forsøk på å etablere og presentere et nytt forskningsfelt.

  Målgruppen er basalforskere i hjertefysiologi som ønsker å forstå de kliniske implikasjonene av forskningen, og kliniske arytmologer som ønsker innsikt i basalfysiologien og en oppdatert oversikt over et forskningsfelt i rivende utvikling.

  Innsikter fra slik forskning vil være sentrale for å forstå – og i fremtiden kunne forebygge – f.eks. arytmier ved hjertesvikt, og hvorfor resynkroniseringspacing svikter hos en tredel av hjertesviktpasienter med venstre grenblokk.

  Redaktørene har ambisiøst forsøkt å skreve over gapet mellom basalforskning og klinisk medisin. Dette avspeiles også i det faktum at boken er utvidet med 50 % i forhold til førsteutgaven som kom for fem år siden. Man kan likevel stille spørsmål om dette virkelig lykkes med den tradisjonelle oppbyggingen som er valgt: tre basalfagsdeler, én dedikert translasjonsforskningsdel, fire klinisk relevante deler og en siste del med seks kapitler om fremtidsvyer. Med 141 bidragsytere, de fleste faglige kjendiser, kreves det en betydelig redaksjonell innsats for å skape en helhet av alle oversiktsartiklene og unngå opplagte og unødvendige gjentakelser. Dette lykkes kun delvis, og karakteristisk nok best i redaktørenes egne kapitler.

  Videre er det et dilemma at redaktørene ønsker å bevege seg mot forskningsfeltets forposter. Dermed må man tåle små interne diskrepanser mellom kapitlene, samtidig som man uunngåelig mister helt sentrale artikler som er utkommet under den redaksjonelle behandlingen av boken.

  Dette er en visuelt svært tiltalende innføring i et vanskelig felt som vil utvikle seg raskt i kommende år. For klinikere vil boken ha liten umiddelbar nytteverdi, men den er en solid påminnelse om det omfattende cellulære og dyreeksperimentelle grunnlaget som gir oss et faglig fundament. For basalforskeren gir den perspektiv på arbeidet: Det skal både være forskning for forskningens egen skyld, men også for å berede grunnen for ny behandling og, ytterst sjelden, for et paradigmeskifte.

  Selv om antall lesere blant norske leger nok vil bli svært beskjedent, er det å håpe at forskere og klinikere med interesse for arytmi tar utfordringen om å styrke samarbeidet mellom forskning og klinisk arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media