()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  God medlemsvekst

  God medlemsvekst

  28 510 leger og medisinstudenter er nå medlemmer.

  – Det er svært hyggelig at vi fikk så god medlemsvekst i fjor da foreningen feiret 125-årsjubileum, sier generalsekretær Geir Riise. Antallet nyinnmeldte medlemmer i 2011 er det nest høyeste i Legeforeningens historie. Antall studentmedlemmer har heller aldri vært høyere. – En utvikling som vi har all grunn til å være fornøyd med og som lover bra for fremtiden, sier generalsekretæren.

  Ny sakkyndig komité i alders- og sykehjemsmedisin

  Ny sakkyndig komité i alders- og sykehjemsmedisin

  Sentralstyret vedtok 26.9. 2011 å etablere kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin og samtidig innhente forslag til medlemmer til en sakkyndig komité. Frem til 31.12. 2013 er følgende oppnevnt: Stephan Ore (leder) med vara Gerd Torbjørg Åmdal, Geir Hølleland med vara Kjellaug Enoksen, Corinna Vossius med vara Anne Brækhus, Jelena Simic med vara Unnie Høigaard og Marc Vali Ahmed (med vara). I tillegg oppnevnes ett medlem med vara etter forslag fra Norsk psykiatrisk forening. Komiteen oppnevnes deretter for fire år av gangen.

  Komiteens mandat er å utarbeide nærmere bestemmelser for gjennomføring av de vedtatte utdanningsregler, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på utdanningen i kompetanseområdet, herunder etablering av nødvendige kurs.

  Nye representanter for praksiskonsulentene

  Nye representanter for praksiskonsulentene

  PKO-rådet (praksiskonsulentordningen) er sammensatt av to representanter for praksiskoordinatorene, en representant hver fra Norsk forening for allmennmedisin (Nfa), Allmennlegeforeningen (Af) og Overlegeforeningen (OF) samt en felles representant fra Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). Følgende er oppnevnt som medlemmer av PKO-rådet frem til 31.8. 2013: Petter Brelin (Nfa), Trond Egil Hansen (Af), Jacob Mosvold (Of), Ole Johan Bakke (LSA) samt praksiskoordinatorene Bente Thorsen (Oslo) og Harald Hauge (Bergen).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media