Dansk grunnbok i øre-nese-hals-sykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ovesen, Therese

  Buchwald, Christian von

  Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi

  364 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 698

  ISBN 978-87-628-0931-4

  Det samlede danske fagmiljøet i øre-nese-hals-sykdommer har utgitt en ny grunnbok til erstatning for Jepsen & Thomsens lærebok i øre-nese-hals-sykdommer som kom i 11 utgaver (1964 – 2006). I første rekke er dette en lærebok for medisinstudenter. Den er også egnet som håndbok for leger i spesialistutdanning og for allmennpraktiserende leger. Bidrag fra 23 forfattere er bundet sammen innenfor en gjennomført mal.

  Innledningsvis er det et stort kapittel om undersøkelsesmetoder med henvisning til det nødvendige fysiologiske grunnlaget. Ved siden av vanlig klinisk øre-nese-hals-undersøkelse er det omfattende beskrivelser av endoskopi, otonevrologi med vestibulære funksjonsundersøkelser, audiometri og bildediagnostikk. Sykdomslære følger i kapitler om otologi, rhinologi, laryngologi med foniatri og hode-hals-sykdommer med munnhulens og svelgets sykdommer.

  Hvert kapittel er oppdelt i avsnitt om medfødte sykdommer, arvelige tilstander, traumer, infeksjoner og inflammasjoner, godartede og ondartede svulster, sykdommer med blandet og ukjent genese. Kirurgi og forskning har egen plass i hvert kapittel. Hver sykdom blir skjematisk beskrevet i underavsnitt om forekomst, årsak, symptomatologi, diagnostikk, behandling og prognose.

  Fortløpende lesning gir et stakkato inntrykk. Den poengterte teksten kan virke snau for en student som skal lese om øre-nese-hals-sykdommer for første gang. I noen tilfeller omtales årsaksforhold og behandlinger tilsynelatende som vel begrunnede når de i liten grad er kunnskapsbaserte.

  Helheten er imidlertid at dette er en omfattende innføring i alle aspekter av øre-nese-hals-faget, inkludert hode-hals-kirurgi. Kontakt og samarbeid med andre spesialiteter er poengtert. Innholdet er godt oppdatert, og leseren får innsikt i de mest krevende delene av øre-nese-hals-faget. Omtalen av diagnostikk og behandling av hode-hals-kreft er spesielt god og oppdatert. Diagnostikk og behandling ved akutte øre-nese-hals-sykdommer er gjengitt i form av en sjekkliste til slutt. Boken er uten henvisninger til originallitteratur.

  Teksten inneholder en del gjentakelser, spesielt gjelder det kirurgiske aspekter som er overlappende dekket i sykdomslæren og i avsnitt om kirurgi. Av feil i teksten er det verdt å nevne at enheten for trykk ved tympanometri er dekapascal, at det er nedstigningen ved dykking som gir barotraume i ører, at koanalatresi ikke skyldes en sammenvoksing bak i nesen og at mandlene heter tonsillae palatinae på latin.

  Det er en del trykkfeil og unøyaktigheter, påfallende mange i figurtekster og tabeller. Figurene er av god kvalitet, men to bilder står opp ned. Noen flytdiagrammer er vanskelig å lese på grunn av uheldig bruk av bakgrunnsfarge. Supplerende lærestoff finnes i digital form på forlagets nettside. Boken inneholder en kode som gir tilgang til dette materialet. Omfanget av dette praktisk rettede lærestoffet er begrenset og bør utvides.

  Ovesen & von Buchwald har lyktes med å lage en moderne, allsidig og oppdatert lærebok i øre-nese-hals-sykdommer som jeg kan anbefale først og fremst for medisinstudenter. Et godt register og ensartet disposisjon gjør boken lett å finne frem i for andre som måtte lure på noe i øre-nese-hals-faget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media