Ereksjonssvikt etter behandling for kolorektal kreft

Nyheter Gastroenterologisk kirurgi Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange menn opplever erektil dysfunksjon etter behandling for kolorektalkreft. Likevel tar få leger opp temaet med pasientene.

  Mange menn med kolorektalkreft opplever erektil dysfunksjon etter behandling. Dette kan redusere livskvaliteten både hos mannen og hans partner. Det finnes en del studier av ereksjonssvikt etter prostatakreftbehandling, men lite forskning er gjort på dette området for kolorektal kreft. Britiske forskere har nå gjort en kvalitativ studie av menns erfaringer med erektil dysfunksjon etter operasjon for kolorektalkreft (1).

  28 menn deltok i et semistrukturert, kvalitativt intervju. 24 av deltakerne var operert, hvorav 13 hadde stomi. 20 deltakere var behandlet med kjemoterapi og 13 med radioterapi. 24 hadde erektil dysfunksjon, men det var stor variasjon i erektil funksjonsskår og alder. Mange av mennene var ikke blitt informert om risikoen for ereksjonsproblemer etter behandling.

  – Denne studien retter oppmerksomheten mot en lite omtalt langtidseffekt etter kreftbehandling, sier overlege Marianne Guren ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. – Forekomst av seksuell dysfunksjon har vært undersøkt etter behandling for endetarmskreft i Norge. Den britiske studien viser at blant menn som opplever erektil dysfunksjon etter behandling for kolorektalkreft, er det få som søker hjelp eller behandling for det, sier Guren.

  – Studien er basert på kvalitativt intervju, og flere menn oppga at de ikke hadde snakket med legen om sine ereksjonsproblemer. Å ta opp dette temaet inngår ikke rutinemessig ved oppfølging av pasientene, verken i Storbritannia eller i Norge. Leger bør i større grad være oppmerksom på seneffekter i oppfølgingen etter kreftbehandling, sier Guren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media