Et nyttig verktøy i kampen mot smerte?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cole, Frances

  Macdonald, Helen

  Carus, Catherine

  Å bekjempe kroniske smerter

  En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 269 s, tab, ill. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. Pris NOK 245

  ISBN 978-82-519-2715-4

  Fire helsearbeidere, hvorav en kognitiv atferdsterapeut, en lege og en fysioterapeut, har gått sammen og skrevet en selvhjelpsguide, basert på kognitiv atferdsterapi, for pasienter som slåss mot langvarige smerter. Dette er en praktisk og detaljrik oppskriftsbok som vil kunne være til hjelp for smertepasienter med vilje til å strekke seg videre. Den kan også være nyttig for helsepersonell som er engasjert i mestringsrettet undervisning eller behandling av pasienter med langvarige smerter. I innledningen får leseren en kort oversikt over mekanismene ved langvarig smerte og kognitiv atferdsterapi, i tillegg til en veiledning i hvordan man kan bruke boken.

  Del 1 heter Hva er kroniske smerter. Forfatterne gir en forbilledlig innføring i kompliserte smertemekanismer som personer uten medisinsk bakgrunn kan forstå. Når de innfører begreper som «A-nerver» (for akutte smerter) og «K-nerver» (for kroniske smerter), beveger de seg derimot over i det metaforiske.

  Kronisk smerte utgjør definitivt et alvorlig helseproblem, og prevalenstallene for Norge er høyere enn 10 %, sannsynligvis et sted mellom 25 – 30 %. Kapitlene hvor forfatterne presenterer helsevesenets rolle og medikamenters plass i behandlingen, er ikke godt nok oppdatert eller systematisert. Det kan forvirre pasienter når man omtaler medikamenter som ikke er tilgjengelige, eller når man bruker medikamentnavn som ikke finnes i de norske listene. Man burde konsekvent valgt generiske medikamentnavn.

  Del 2, Å bekjempe kroniske smerter, inneholder egne kapitler for viktige arenaer som belønning, riktig aktivitetsnivå, søvn, smerter, kommunikasjon, det sosiale, mestring av depresjon, angst, sinne og aksept – kapitler som fortjener grundig gjennomlesning.

  Forfatterne bruker nyttige pasienteksempler som går igjen i flere kapitler. De presenterer sjekklister og tabeller i god kognitiv terapitradisjon. På slutten har de lagt inn en kort ordliste med medisinske uttrykk og tegninger over kroppsøvelser og hensiktsmessige kroppsstillinger ved f.eks. samleie. Verdien av disse kan jeg vanskelig vurdere.

  Boken har et velegnet format med paperbackinnbinding, og forsiden er troverdig og innbyr til tillit. Oversettelsen bærer derimot preg av hastverk og ville ha tjent på råd fra medisinskfaglig ekspertise. Det er trist fordi denne typen bok har et viktig potensial og hadde derfor fortjent en mer optimal oversettelse og tilrettelegging for norske forhold – som pasienten møter. Like fullt, jeg anbefaler boken, men den vil, for de fleste pasientene, ha størst verdi som ledd i en veiledet terapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media