Inspirasjon til faglig evaluering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thornicroft, Graham

  Szmukler, George

  Mueser, Kim T.

  Oxford textbook of community mental health

  392 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 85

  ISBN 978-0-19-956549-8

  Dette er boken for fagfolk som orker å løfte hodet fra registrerings- og effektiviseringsøvelsene og tenke gjennom om man yter tilstrekkelige og riktige helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser. Den er grundig og solid og kan danne grunnlag for planlegging og evaluering av psykiatrisk helsetjenestetilbud i befolkningsperspektiv. Den vil være nyttig både i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri.

  Det er ti deler. Innledningsvis kommer definisjoner og historie, og i del 3 følger sju kapitler om sykelighet, behandlingsbehov og livskvalitet i sin alminnelighet og i spesielle kulturer og situasjoner. Kjente forskere begrunner både behov og mangler.

  Del 4 har 13 kapitler om organisering og innhold av de forskjellige servicekomponentene: kriser, tidlig intervensjon, polikliniske tjenester, dagbehandling, innleggelser, familie, medikamenter, samsykdommer og selvhjelp.

  Deretter omtaler forfatterne etiske og juridiske aspekter i tre kapitler, og det er også en del om stigma og diskriminering. Fagpolitikk og bevilgninger er behandlet i tre kapitler. I to deler tar forfatterne for seg hvilke typer evalueringer som er mulige eller er gjennomførte, med hensyn til hvilke behandlinger som er virksomme, og hvordan man kan etterprøve at virksom behandling faktisk er gitt. Til sist er det en oppsummering om muligheter for fremtidens psykiske helsevern i et bredt perspektiv.

  Kapitlene er gjennomgående godt skrevet, lette å lese og med mange og gode referanser – dessuten deilig papir som lukter godt, og pen layout.

  Egentlig er det bare å gå i gang med å beregne hvor mange syke som finnes innenfor våre opptaksområder, se på hvor stor andel av dem som trolig bør hjelpes, og på hvilket nivå, og sammenlikne disse tallene med hvor mange og hvem vi faktisk har behandlet. De er jo registrert! Boken er en skikkelig inspirasjon til en slik faglig evaluering og eventuelt utbedring av vår virksomhet.

  Norske studier er knapt referert. Til det er de for små eller spesielle, eller kanskje ikke internasjonalt kjent. Men de kan sikkert graves frem til bruk i beregning og evaluering av behov og gitt psykisk helsehjelp, slik formålet er.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media