Farlig billig

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Lahore, Pakistan, i midten av februar: Over 100 offisielt bekreftet døde. Det faktiske antallet er sannsynligvis langt høyere. Årsaken er ikke naturkatastrofer, krig eller infeksjoner denne gang, men at pasienter er blitt forgiftet av sin egen hjertemedisin. Medikamentet hadde de fått fra Pakistans største og mest velrenommerte hjertesenter: Punjab Institute for Cardiology i Lahore. Over 46 000 behandlingstrengende fikk medikamentet IsoTab i desember 2011. Etter noen dager begynte noen å blø mye, i løpet av uker begynte pasientene å dø.

Hva som har skjedd, er foreløpig uklart. Det som er sikkert, er at minst én produksjon av medikamentet ikke hadde den riktige sammensetning og derfor var livsfarlig. Punjab Institute for Cardiology, som andre statlige sykehus, var forpliktet til å bruke det billigste tilgjengelige medikament. Men ingen offentlig instans var forpliktet til å sjekke kvaliteten.

Anbefalte artikler