LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Et enkelt og banalt spørsmål er kanskje det mest omstridte blant medisinske forskere

Hva er en forfatter?

Alkoholvaner – arv eller miljø?

Ungdom som har sett sine foreldre beruset, rapporterer selv mer risikofylt rusmiddelbruk. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Nord-Trøndelag, der ungdom ble spurt om de noen gang hadde sett foreldrene beruset og fire år senere om eget forbruk av alkohol og hasj. Skyldes sammenhengen arv (gener) eller miljø (sosial læring)?

Alkoholvaner – født sånn eller blitt sånn?

Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?

Finnes det unødvendige innleggelser?

Innleggelser som ikke har diagnostiske eller terapeutiske konsekvenser, blir ofte omtalt som unødvendige. Slike innleggelser er ikke så vanlig som mange tror. Pasienter med uklare sykdomstilstander og som ikke kan ta hånd om seg selv, må ofte innlegges for diagnostisk avklaring. Symptombildet ved akutt sykdom hos eldre er ofte ukarakteristisk.

Unødvendige innleggelser?

77 år gammel kvinne innlagt av sosiale årsaker

Overdiagnostikk av brystkreft

Mammografiscreening har medført økt insidens av diagnostisert brystkreft. Økningen skyldes påvisning av svulster som i fravær av screening ikke ville gitt klinisk sykdom. Dette viser en analyse av norske data fra 14 års organisert mammografiscreening.

Primum non nocere

Overdiagnostikk av brystkreft etter 14 år med mammografiscreening

Fra legemakt til pasientrettigheter

Leger og andre helseprofesjoner har fått mindre innflytelse, mens pasienter, jurister og administratorer har fått mer makt. Juridisk tenkemåte har i stor grad tatt over for det medisinske skjønn. Blir folkehelsen bedre av den grunn? Eller er rettens evne til å overprøve medisinske beslutninger likevel overvurdert?

Pasientrettigheter – jus og fag

Fra paternalisme til pasientrettigheter

Anbefalte artikler