Arbeidsmedisin – større og bedre

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leira, Håkon Lasse

  Arbeidsmedisin

  2. utg. 202 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 365

  ISBN 978-82-05-41219-4

  Førsteutgaven av denne boken kom i 2005, da med tittelen Arbeidsmedisin for allmennleger (1). I den nye utgaven er allmennlegene sløyfet i tittelen, kanskje fordi boken primært er en lærebok for medisinstudenter. Dette gjenspeiles i første kapittel der læringsmålene for undervisningen i arbeidsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet blir gjengitt.

  Denne innføringen i faget arbeidsmedisin er oversiktlig og hensiktsmessig. I innledningskapitlene tar forfatteren for seg arbeidslivets betydning for helsen og utfordringer man står overfor i dagens arbeidsliv. I de følgende kapitlene går han gjennom de viktigste arbeidsbetingede sykdommene med henblikk både på klinisk arbeid og forebygging. Flere av disse kapitlene er utvidet fra forrige utgave, noe som styrker fremstillingen.

  I den siste delen tar forfatteren opp regelverk og forebyggende arbeid, i tillegg til oppgavene til bedriftshelsetjenesten generelt og legen spesielt. Her kan jeg spesielt fremheve et godt kapittel om forebygging av kjemisk helserisiko. Forfatteren har lagt vekt på å ha en praktisk tilnærming til faget og gir nyttige henvisninger til nettsider og andre ressurser der man kan finne veiledninger, skjemaer og mer stoff om de ulike temaene som omtales. Dette gjør at boken vil ha god holdbarhet selv om regelverk og rutiner blir endret.

  Leira avslutter med en liste over arbeidsmedisinens 12-på-topp-yrker, dvs. yrker der arbeidsrelaterte sykdommer er vanlige. Listen er utvidet med to fra forrige utgaves 10-på-topp: Hotell- og restaurantarbeidere samt kokker og kjøkkenassistenter er tatt med fordi de bl.a. har ubekvem arbeidstid, utsettes for uheldige psykososiale belastninger og tilhører yrker med høy dødelighet. Listen er en kortfattet påminnelse om at det fremdeles finnes mange helseutfordringer i dagens norske arbeidsliv.

  Håkon Lasse Leira (f. 1942) har lang fartstid og stort engasjement innen arbeidsmedisin. Engasjementet preger også fremstillingen, noe som til tider resulterer i et litt muntlig språk. Man hører nesten foreleserens stemme fra auditoriet. Faget arbeidsmedisin trenger denne engasjerte stemmen som kan vekke unge legers interesse for arbeidslivets betydning for helse på godt og vondt.

  I sin nye og utvidede form er boken også godt egnet som en innføring i arbeidsmedisin for allmennleger og andre fagfolk som jobber i primærhelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media