Farlig desinformasjon om HPV-vaksine

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nettutgaven til New Scientist publiserte 16.9. 2011 en artikkel skrevet av Charlotte Haug under tittelen «We need to talk about HPV vaccination – seriously» (1). Artikkelen er en oversikt over det Haug ser som ubesvarte spørsmål og potensielle faremomenter ved bruk av HPV-vaksinene.

  Man skal være kritisk og man skal stille spørsmål. Problemet oppstår når man får gode svar på disse spørsmålene og man likevel fortsetter å stille de samme spørsmål som om svarene ikke finnes. Haug eksemplifiserer dette problemet der hun gjengir spørsmål og påstander som hun burde kjenne svarene til, og som flere andre har pekt ut for henne tidligere, også i Tidsskriftet, så langt tilbake som i 2008 (2).

  Et par eksempler: Haug påpeker som korrekt er, at dagens godkjente vaksiner bare beskytter mot to varianter av høyrisiko HPV, type 16 og 18. Ettersom disse bare er to av rundt 15 kreftfremkallende varianter, synes Haug å mene at vaksinen har lite for seg. Det hun ikke skriver, men inderlig godt vet, er at disse to variantene er årsak til minst 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft (3). Kombinert med den kryssbeskyttelse mot andre varianter som hun selv nevner, er det mulig at beskyttelsen i praksis er enda høyere. Det er vanskelig å se at dette ikke er en beskyttelse av stor verdi. I tillegg er det slik at hele 92 % av tilfellene av livmorhalskreft hos kvinner under 35 år skyldes HPV 16 og 18 (4), noe som gjør vaksinen enda viktigere.

  Haug fortsetter med å peke på bivirkningene som er innrapportert gjennom VAERS, og nevner bl.a. 32 dødsfall blant 23 millioner vaksinerte jenter i USA i perioden juni 2006 til desember 2008. Hun ramser også opp andre alvorlige bivirkninger, og påpeker at det ble rapportert inn hele 12 424 bivirkninger i nevnte periode. Det hun ikke sier, er at 94 % av disse ikke ble regnet som alvorlige (hodepine, kvalme, svimmelhet etc.), og ikke opptrådte hyppigere enn med andre vaksiner eller i placebogruppen (5). Det er ikke registrert høyere antall av de alvorlige bivirkningene enn hos den øvrige befolkning. Det er ikke sett noen sammenheng mellom disse 32 dødsfallene og vaksinen. Flere av dem er dokumentert å ha andre årsaker. Erfaring fra Norge viser også at bivirkningene er som forventet, og at de ikke er av alvorlig art (6).

  Det problematiske med Haugs artikkel er ikke så mye at hun er kritisk til vaksinen. Problemet er at innvendingene hennes mot vaksinen ikke er fundamentert i god vitenskap og rådende kunnskap. Charlotte Haug burde vite bedre, men velger å lukke øynene. Det er alvorlig og farlig.

  Publisert først på nett 10.2. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media