Biomekanikk for idrettsstudenter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersen, Thomas Bull

  Kristensen, Lars Bo

  Biomekanik og bevægelseslære

  2. utg. 144 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag 2011. Pris DKK 330

  ISBN 978-87-7749-611-0

  Innsikt i biomekanikk er av betydning for leger i flere sammenhenger. Samtidig er det et felt som – hvis det skal beherskes ut over det elementære og intuitive – krever betydelige kunnskaper i fysikk og matematikk, ved siden av anatomi. Denne boken er ment som en introduksjon til biomekanikken, og er spesielt rettet mot studenter i idrett ved universitetene i Danmark. Matematiske termer som funksjoner og differensial- og vektorregning brukes gjennom hele teksten og forklares kortfattet på relevante steder.

  Det er ti kapitler. De to første omhandler lineær kinematikk og kinetikk, dvs. bevegelser og hvordan de oppstår. Så følger kapitler om arbeid og energi, antropometri og angulær kinematikk og kinetikk. I kapittel 7 – 9 behandler forfatterne impulsteori, statikk og bevegelser i luft og vann. I siste kapittel omtaler de analysemetoder i biomekaniske undersøkelser, bl.a. EMG som er omtalt på under en halv side.

  Forfatterne gir mange eksempler på bruk av biomekanikk på menneskekroppen i ro og i bevegelse, hele tiden med bruk av matematiske formler og begreper for anskueliggjøring og utregning. Et flertall av eksemplene er naturlig nok – tatt i betraktning målgruppen – fra idretten. Forfatterne sier selv at de har tatt med så mye av den grunnleggende mekanikken som er nødvendig for at studenter, uten høyeste nivå av fysikk og matematikk, skal kunne nyttiggjøre seg eksemplene. Men realiteten er nok at med en så sterkt matematisk dominert fremstilling må man ha betydelige forkunnskaper for å tilegne seg stoffet. Det holder neppe med de kortfattede innføringene som forfatterne gir underveis.

  Alt i alt tror jeg ikke denne boken er spesielt egnet for medisinere som ønsker å bedre sin innsikt i biomekanikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media