()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dosevurdering av warfarin hver 12. uke kan være like trygt som hver 4. uke, men anbefales ikke.

  Hyppig monitorering er viktig ved langvarig warfarinbehandling pga. smalt terapeutisk vindu og store individuelle variasjoner. Hva er optimal hyppighet?

  I en studie i USA ble 250 pasienter som hadde brukt warfarin i uendret dose i minst seks måneder, randomisert til dosevurdering hver 4. eller hver 12. uke i ett år (1). Alle pasientene hadde kontakt med helsepersonell hver 4. uke. Verken pasientene eller helsepersonellet visste hvilken gruppe pasientene tilhørte.

  Andelen av samlet tid pasientene i hver gruppe hadde INR-verdier innen terapeutisk referanseområde, var henholdsvis 74,1 % og 71,6 % (p = 0,020). Det var flere pasienter i fireukersgruppen som fikk doseendringer (55,6 % versus 37,1 %; p = 0,004). Antall blødningsepisoder, tromboemboliepisoder og dødsfall i hver gruppe var tilnærmet like. Forfatterne konkluderer med at dosevurdering hver 12. uke synes å være trygt og ikke vesentlig dårligere enn dosevurdering hver 4. uke.

  – I Norge anbefales INR-testing og dosevurdering hver 4. uke, men lengre intervaller, inntil seks uker, kan aksepteres ved stabilt INR-nivå, sier professor Åsmund Reikvam ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Ved svingende INR-nivåer anbefales kortere intervaller. I denne studien hadde alle pasientene kontakt med helsepersonell hver 4. uke. Blant annet av denne grunn må resultatene ikke tolkes dithen at INR-testing kan gjøres kun hver 12. uke, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media