Skeptisk til ventetidsgaranti for kreft

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen uttalte seg om ventetidsgarantier på kreftområdet i høringer på Stortinget.

  – Vi er skeptiske til å bruke særskilte ventetidsgarantier som virkemiddel for prioritering, sa president Hege Gjessing. Pasienter innenfor en og samme sykdomsgruppe vil kunne ha et svært ulikt sykdomsbilde, med ulik alvorlighet og hastegrad knyttet til sin individuelle tilstand. Vi mener en individuell og faglig vurdering av den enkelte pasient, slik som dagens prioriteringsforskrift legger opp til, gir et bedre grunnlag for å fastsette frist for behandling.

  Legeforeningen argumenterte tilsvarende når det gjelder ventetidsgaranti for rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjon. – På dette området er det også viktig at rekonstruksjonen ses på som en del av den samlede behandlingen for kvinner med brystkreft, sa Gjessing.

  – Det er for lav kapasitet og mangel på sammenhengende behandlingslinjer som er årsaken til at for mange kreftpasienter i dag venter for lenge. Blant annet trenger vi flere spesialister innenfor onkologi og plastikkirurgi, skal vi kunne gi et godt tilbud også i fremtiden, sa presidenten.

  Bakgrunnen for høringene var Fremskrittspartiets forslag om å innføre ventetidsgaranti på 20 dager for behandling til kreftpasienter og ventetidsgaranti på seks måneder for rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media