Voksende misnøye mot ny forskrift

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hovedtillitsvalgte i Allmennlegeforeningen og en rekke universitetslektorer og professorer krever endringer i forslaget til ny fastlegeforskrift.

  Hovedtillitsvalgte i Allmennlegeforeningen diskuterte ny fastlegeforskrift. Foto Knut E. Braaten
  Hovedtillitsvalgte i Allmennlegeforeningen diskuterte ny fastlegeforskrift. Foto Knut E. Braaten

  Bekymringen og misnøyen med forskriftsforslaget som Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut på høring i desember, vokser blant legene.

  I begynnelsen av januar møttes hovedtillitsvalgte i Allmennlegeforeningen for å diskutere forskriftsteksten. Samme uke hadde 75 universitetslektorer og professorer i allmennmedisin ved universitetet i Oslo og Bergen på trykk et åpent brev til helseministeren i Aftenposten. Her ber de om at forslaget i sin nåværende form legges bort, hvis ikke «vil vi ikke lenger anbefale våre studenter å satse på spesialisering i allmennmedisin. Vi anmoder Helseministeren om snarest å ta kontakt med Legeforeningen og andre gode krefter for å starte arbeidet med å videreutvikle en fastlegeordning innenfor rammer som sikrer rekruttering, og bidrar til at vi også i fremtiden har motiverte og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste» (1).

  Legeforeningen mener at forslaget til ny fastlegeforskrift inneholder gode og viktige intensjoner, men summen av alle de nye kravene innebærer at legene vil bli trukket bort fra pasientene. Fastlegene skal forpliktes til å gjøre mer av alt, og samtidig tilby en nærmest grenseløs tilgjengelighet uten noen prioritering av henvendelsene. En slik omlegging vil utløse mer rapportering og byråkrati og mindre pasienttid, noe som vil være stikk i strid med intensjonene.

  – Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg grundig inn i hva forslagene innebærer og bidra til å synliggjøre konsekvensene, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  – Dette er en høring, og Legeforeningens mål er å bidra til å skape virkemidler som fungerer. Vi ønsker tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i tiden som kommer, sier hun.

  Høringsfristen er 22.3. 2012. Les høringsforslaget her: www.regjeringen.no/pages/36634101/fastlegeforskrift.pdf

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media