Beskytter alkohol mot hjerteinfarkt?

Brev til redaktøren Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ja, det kan se ut som dette er konklusjonen i en artikkel (1) det refereres til i Tidsskriftet nr. 2/2012 (2). Riktignok synes det som om artikkelen egentlig har en annen konklusjon: Den nedsatte risiko for hjerteinfarkt hos moderate alkoholbrukere sammenliknet med avholdende skyldes ikke alkoholens mulige økning av konsentrasjonen av HDL-kolesterol. Men referatet angir klart at studien viser at alkohol beskytter mot hjerteinfarkt. Vil forfatterne være enige i det?

  Mange undersøkelser av sammenhengen mellom sykdom (av forskjellig slag) og alkohol viser nadir på kurven ved pluss/minus to glass vin daglig. Ukritisk er det blitt hevdet at to glass rødvin daglig er «sunt». Undersøkelser over hvilke substanser vinen inneholder og hva som gir denne gunstige effekten er mange. Denne aktuelle viser altså at effekten på forekomsten av hjerteinfarkt ikke går via økt HDL-kolesterolnivå.

  Denne type studier er plaget av en rekke konfunderende faktorer. Som mangeårig risikovurderer i forsikringsindustrien har jeg lært at kolesterolnivå, fysisk aktivitet, vekt og flere andre såkalte risikofaktorer for dårlig helse bare i moderat grad har betydning for det økonomiske resultatet av selskapenes livs- og pensjonsforsikringer. Det som virkelig slår ut for økt risiko for både tidlig død og uførhet, er yrkestilhørighet. Bryter vi dette ytterligere ned, er utdanningsnivået det helt avgjørende. Akademikere lever 10 – 15 år lenger enn samtidig fødte med beskjeden skolegang. De er også langt sjeldnere uføre ved f.eks. 50 års alder. Skolegang i seg selv er neppe helsebefordrende, men kan det tenkes at disse velutdannede har bedre jobber, tjener litt mer, bor bedre, har vett til å holde seg unna eksesser både den ene og den andre veien – kort sagt trives bedre? Kan det også tenkes at de er i stand til å nyte et glass eller to – men ikke hele flasken – og at denne livsstilen, med trivsel som det vesentlige, er en betydelig helsebringende faktor?

  Jeg vet ikke om alkoholforskerne har vurdert slike sider av sin studie, men en kommentar kunne vært interessant.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media