Privat og offentlig helsetjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Står vi nå overfor en utvikling mot et mer todelt helsevesen?

  Legeforeningen vil at Norge skal ha en sterk offentlig helsetjeneste. I det legger vi et sykehustilbud som befolkningen kan føle seg trygg på tilbyr behandling og oppfølging av høy kvalitet og i rimelig tid, og en fastlegeordning med høy grad av tilgjengelighet og lik kvalitet nasjonalt. Kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige nivåene må gå så knirkefritt som mulig. Dette er en interesse pasienter og leger har felles og er et viktig kvalitetstegn.

  To ting skjer nå som kan føre til svekkelse av den offentlige helsetjenesten; Det blir stadig vanligere å tegne private helseforsikringer og de varslete endringer i fastlegeforskriften gjør at flere fastleger vurderer å gå ut av ordningen for å drive helprivat.

  Mer enn 300 000 personer har til nå tegnet privat helseforsikring, gjerne gjennom jobben. Dette kan tolkes som at for mange er usikre på om de får de tjenestene de trenger i rimelig tid gjennom det offentlige tilbudet. Selv snakket jeg nylig med en taxisjåfør som hadde operert begge meniskene privat. Som selvstendig næringsdrivende kunne han ikke være sykmeldt særlig lenge, og han hadde behov for å planlegge så godt det lot seg gjøre. Den ene operasjonen betalte han selv, den andre tok han på forsikringen. Hans vurdering var at kostandene var verdt det så lenge han slapp usikkerheten om ventetid og langvarig sykmelding.

  Forslaget til ny fastlegeforskrift har skapt svært sterke reaksjoner blant våre fastlegekolleger. Over halvparten har markert sitt syn med underskrift i brev til helseministeren. Dette er en kraftig mobilisering og budskapet er helt på linje med Legeforeningens standpunkt om at forslaget ikke kan tolereres i sin nåværende form. Flere har begynt å gjøre beregninger for helprivat drift, det vil si en praksis der kommunale plikter og legevakt ikke ville være en del av arbeidet. Markedet og mulighetene er der.

  Utviklingen vi ser nå er vi ikke tjent med, da det kan føre til økende ulikhet i helse på grunn av forskjellig tilgjengelighet til helsetjenester. Myndighetene må nå skape stabilitet og forutsigbarhet. Sykehusene har vært drevet for stramt over tid og bemanningen er mange steder så marginal at køer øker sakte, men sikkert, samtidig som at mange leger opplever for stor uforutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Med fastlegeordningen har Norge bygget opp en stabil, velfungerende og rimelig ordning og det må ikke skapes usikkerhet rundt denne. Usikkerhet og uro legger grunnlag for et mer todelt helsevesen.

  En sterk offentlig helsetjeneste leverer kvalitet i alle ledd. Legeforeningen tror på det, og vi vet mye om hva som skal til for å bygge videre og utvikle i riktig retning. Mulighetene er der og arbeidet vil bli gjort når stabilitet, ro og fagutvikling legges til grunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media