Målrettet kreftbehandling med cellegift i liposomer

Nyheter Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved å gjøre liposomer ultralydsensitive og samtidig stabile i sirkulasjon kan man i kombinasjon med ultralyd oppnå mer målrettet kreftbehandling av solide svulster.

  Innkapsling av cellegift i liposomer kan redusere bivirkninger av kreftbehaendling og føre til at cllegiften akkumuleres bedre i tumorvev. I dag brukes liposomalt doksorubicin i behandlingen av flere krefttyper.

  Cand.med.vet. Eirik Hagtvet har i sin avhandling vist at liposomalt doksorubicin gitt sammen med ultralyd kan representere en ny form for målrettet behandling av kreftsvulster. Forsøksdyr med humane tumorxenotransplantater ble brukt som modell.

  – Vi ønsket å modulere liposomer til å respondere på ultralydbehandling. Ved å endre sammensetningen av fosfolipidmembranen til liposomene, har vi gjort dem ultralydsensitive. Det gjør at liposomer med doksorubicin kan frigi cellegift når de utsettes for ultralyd, sier Hagtvet.

  – I tillegg til å gjøre liposomene ultralydfølsomme har vi også gjort dem stabile i sirkulasjon. Lang sirkulasjonstid er viktig for å oppnå tilstrekkelig akkumulering av cellegiften i tumorvevet.

  Hagtvet har også vist at behandling med liposomalt doksorubicin kan bedre utfallet av strålebehandling i hypoksisk svulstvev.

  Disputas

  Cand.med.vet. Eirik Hagtvet disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.12. 2011. Tittelen på avhandlingen er Liposomal drug delivery in multimodal cancer therapy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media