Godt om cannabis og psykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Castle, David

  Murray, Robin M.

  D’Souza, Deepak Cyril

  Marijuana and madness

  2. utg. 240 s, tab., fig, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Pris GBP 55

  ISBN 978-1-107-00021-6

  Siden førsteutgaven av denne medisinsk vinklede og godt redigerte boken kom i 2004 har den medisinske litteraturen om psykiske følger av cannabisbruk og om cannabinoiders nevrobiologi nesten doblet seg. Derfor er denne utgaven betydelig endret og utvidet. På en forbilledlig måte tar forfatterne oss fra intracellulære prosesser, via nevroanatomi, til kliniske funn og behandling og forebygging.

  Vår utvidede forståelse av det endocannabinoide systemet er omtalt bredt både med henblikk på nevrobiologisk funksjon og hjernens utvikling. Dette danner et godt bakteppe for å belyse emner som cannabis’ innvirkning på kognitive evner og mulige hjerneskader og om sammenhengen mellom cannabisbruk og depresjon og andre affektive lidelser. Til sist er det en grundig og lang omtale av sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Selv om jeg hadde ønsket en enda bredere gjennomgang av alternative årsaksforklaringer til den observerte samvariasjonen mellom bruk av cannabis og schizofreni, så gjengir forfatterne de viktigste funnene på en god, om enn noe tradisjonell måte. De vinkler også stoffet på ulike måter og får gjennom dette frem mange nyanser.

  Målgruppen er først og fremst de som kan mye om rus og psykiatri. Det kan være folk som jobber med dobbeltdiagnoseproblematikk, dvs. den interesserte kliniker, selv om boken inneholder få direkte kliniske råd. Men mest vil boken nok være til nytte for dem som involverer seg forskningsmessig på feltet. I mange forskeres øyne inneholder bøker ofte allerede gammel kunnskap, men her finnes betydningsfulle referanser helt frem 2011. Blant annet refereres de to viktigste norske bidragene på dette feltet (1, 2).

  Boken er en av mange om cannabis, politikk og medisin. Jeg har tidligere anmeldt Cannabis policy: moving beyond stalemate (3). Mens den hadde et klart budskap om å forsøke å bilegge krigen mot narkotika, fremstår årets bok mer som en advarsel. Når noen av forfatterne skriver i begge bøkene, kan man kanskje spørre hva disse forfatterne egentlig mener. Men jeg oppfatter begge to som vitenskapelig redelige, hvor forskerne bidrar med sin kunnskap på en nokså verdinøytral måte.

  Illustrasjonene er fine og passende, og stikkordregisteret er godt. Dette er altså en bok å anbefale den interesserte leser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media