Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Weisæth æresdoktor ved Uppsala universitet

  Weisæth æresdoktor ved Uppsala universitet

  Lars Weisæth (f. 1941) er utnevnt til æresdoktor ved medisinsk fakultet ved Uppsala universitet i Sverige. Æresdoktortittelen tildeles personer som har gjort «framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen». Universitetet skriver blant annet følgende om Weisæth: «Han är idag den i särklass mest kända och anlitade akademiska specialisten inom området katastrofpsykiatri/psykotraumatologi.»

  Weisæth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1968, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1976 og tok doktorgraden i 1985.

  Han er professor og psykoanalytiker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Han arbeider med fagområdene psykoterapi, psykotraumatologi og militærpsykiatri. Weisæth har forsket på reaksjonene etter Alexander Kielland-ulykken, Åsta-ulykken, tsunamikatastrofen i 2004 og norske FN-veteraners psykiske helse. Han har også vært mye brukt som psykiatrisk sakkyndig i saker som gjelder erstatningsansvar.

  I 1995 ble Weisæth tildelt Lifetime Achievement Award fra den internasjonale krisepsykiaterforeningen International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

  Uppsala universitet er det eldste i Norden og har i mange hundre år vært et av Europas ledende. Mange av tradisjonene innen den akademiske kulturen i Sverige stammer fra Uppsala.

  I beskrivelsen av æresdoktoratet heter det at «hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap».

  Æresdoktorene får en doktorring, et diplom og en doktorhatt. Disse symbolene gir æresdoktorene tilhørighet og rett til å tale ved Uppsala universitet.

  Søreide er landets yngste professor i kirurgi

  Søreide er landets yngste professor i kirurgi

  Kjetil Søreide (f. 1977) er ansatt som professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen. Med sine 34 år er han landets yngste professor i kirurgi (uavhengig av spesialitet er gjennomsnittsalderen for professorer i Norge rundt 60 år).

  Den unge legen har allerede publisert mange artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, i PubMed er han registrert med ca. 100.

  Søreide tok medisinsk embetseksamen i Freiburg i Tyskland i 2003 og doktorgraden i 2007 med en avhandling om kolorektalkreft med tittelen Metachronous and recurrent cancer development in colorectal neoplasia. Clinical aspects, molecular biomarkers and proteomic patterns in surveillance and risk evaluation. Fagfeltene hans er gastrokirurgi og kreft og traume- og akuttkirurgi.

  I 2008 ble han tildelt Forskningsprisen ved Stavanger universitetssjukehus. Prisen fikk han for å ha bundet to avdelinger ved sykehuset sterkere sammen i forskningsarbeid. Han bidro i betydelig grad til å sette sykehuset på forskningskartet, het det i begrunnelsen. Juryen mente da at det var liten grunn til å tvile på at Søreide vil være en viktig aktør i forskningsmiljøet ved sykehuset også i kommende år.

  I 2010 ble Søreide ansatt som redaktør i det ledende europeiske kirurgiske tidsskriftet British Journal of Surgery. Han ble dermed del av et kollegium på seks redaktører og to sjefredaktører. Dessuten har han fått publisert flere artikler i samme tidsskrift, og en av disse, en oversiktsartikkel, var blant de fem mest nedlastede artiklene fra British Journal of Surgery i 2006 og 2007. Søreide har også erfaring som medisinsk redaktør i Tidsskriftet, fra 2006 til 2008.

  Pingvinprisen 2011 til Jon Harr

  Pingvinprisen 2011 til Jon Harr

  Anestesilege Jon Harr (f. 1970), seksjonsoverlege ved Operasjons- og intensivklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, er tildelt Pingvinprisen 2011.

  Dette er en nyopprettet pris. Den skal være en anerkjennelse til en person som har vist et spesielt engasjement og vært en god ambassadør for Universitetssykehuset Nord-Norge og som i tillegg er blitt lagt merke til i samfunnet utenfor, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

  Harr er tildelt prisen for å ha vist et spesielt og stort engasjement for Universitetssykehuset Nord-Norge og utviklingen av lokalsykehuset i Narvik gjennom

  • Å være initiativtaker til og ledende i arbeidet med å rekruttere fagfolk til Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik

  • Å tenke nytt, fremtidsrettet og utradisjonelt i driften av lokalsykehuset i Narvik

  • Å delta konstruktivt og kreativt i lokalt arealarbeid og i planlegging av nytt sykehus i Narvik

  • Å bidra svært aktivt for å bedre pasienttilbudet i samarbeid med Narvik kommune

  • Å være en utmerket ambassadør for Universitetssykehuset Nord-Norge i alle sammenhenger

  Prisen, som var et bilde av kunstneren Olaf Storø og et diplom, ble delt ut under en ledersamling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i begynnelsen av januar.

  Universitetssykehuset Nord-Norge består av sykehusene i Narvik, Tromsø, Harstad og Longyearbyen, i tillegg til psykiatrisk avdeling på Åsgård og rusbehandling i Narvik (Nordlandsklinikken) og i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media